Vælg en side

Komplementærfarver

Skrevet af Anne Sommer

Komplementære modsætninger

Hver farve i farvespektret har sin komplementære modsætning, sin komplementærfarve, og når man blander disse farvepar, giver de hvidt. Men den ene farve indeholder mere lys, og den anden mere mørke, gul er lys og violet er mørk, orange lys og blå mørk, og rød lys og grøn mørk. Der, hvor der er lys hos den ene, er der mørke hos den anden. Denne todelte måde at tolke farver, og ethvert andet fænomen i de lavere verdener, er fundamental.

Komplementær

Komplementær betyder fuldstændig, komplet. Der findes en unik komplementærfarve for hver eneste farve, og komplementærfarver påvirker hinanden, så de fremstår mere strålende og komplette. På samme måde kan polariserede personligheder (modsætninger) få det bedste ud af hinanden. De gør hinanden mere hele, udfylder med ny energi, farve.

Modsætning

En farve og dens komplementærfarve udgør tilsammen både en helhed, men også en modsætning. De er interaktive, fyldestgørende og modsatvirkende. Modsætninger er par, der udtrykker absolutte modsætninger, som f.eks. dødelig og udødelig. Således også i vores sind! For at blive hele mennesker må vi lære at integrere og bevidst forholde os til alle modsætningerne i vores personlighed. Farverne er et redskab til dette arbejde, og en god begyndelse vil være at arbejde med komplementærfarverne. Enhver farve har sin komplementærfarve, på samme måde som enhver facet af vores personlighed har en komplementær kvalitet. Overidentificerer vi os med en bestemt kvalitet i vores personlighed, ligger der en komplementær kvalitet skjult, som måske er fornægtet. Men anerkender vi de skjulte sider gennem fokuseret opmærksomhed, sættes vi i stand til at se begge sider af vores personlighed som en samlet enhed. Vejen til enhed er at forene modsætningerne ved først at se dem i øjnene og siden acceptere dem begge.

Balancering af komplementære modsætninger

I den kinesiske filosofi Yin-yang taler man om at balancere “de komplementære modsætninger” og “vinde uden konflikt”. Denne energi kaldes også “Syntese-energien”, som forener modsætningernes par, og derved skaber harmoni. Komplementære modsætninger er tilsyneladende konfliktende energier, men de er faktisk to nødvendige sider af samme sag. Det modsatte af en sandhed behøver ikke at være en usandhed, men kan være en anden dybsindig sandhed. Komplementære modsætninger er ikke kun to separate energier i modsætning til hinanden. De skaber og føder hinanden i en endeløs cyklus. De er ikke noget uden hinanden, for de er begge nødvendige og uundværlige. De er ikke kun hinandens modsætninger, men gør også hinanden komplette.

Værdien af komplementære modsætninger er, at vi lærer at anvende de naturlige energier i stedet for at kæmpe imod dem. Ved at skabe balance, undgår vi at se halvdelen af et system som godt og den anden del som dårlig. Alle systemer indeholder naturligt både gode og dårlige aspekter. Vi kan ikke stoppe destruktion uden at stoppe skabelse. Vi kan ikke bevare status quo og stadig have mulighed for forbedring. Dynamikken skabes ved at skifte frem og tilbage mellem energier. Vi har mulighed for at forstå denne dynamik, så vi ikke kæmper imod naturens kraft, men udnytter de muligheder, som skabes for os!

Modsatte og komplemtære tegn i astrologien

De komplementære tegn i astrologien, er de tegn, der er placeret modsat hinanden i zodiaken. Man siger også, at de er i opposition til hinanden. Når vi ser på zodiaken, kan vi identificere de modsatte tegn, f.eks. er Vædderens modsatte tegn Vægten, og Vægtens modsatte tegn er Vædderen, Tyren er i opposition til Skorpionen, Tvillingerne til Skytten, Krebsen til Stenbukken, Løven til Vandbæreren, og Jomfruen er i opposition til Fisken.

Modsatte tegn har ofte de samme mål, værdier og målsætninger, men de har forskellig måde at nå disse mål på. Gennem vort modsatte tegn, kan vi lære, hvorledes vi kan få en mere balanceret tilnærmelse til livet.