Vælg en side

Er du mystiker eller praktisk mystiker?

Skrevet af Ella Ostermann

Er du mystiker eller praktisk mystiker?

Vi anerkender året cyklus med årstider, og også at der er ’årstider’ i et menneskeliv: vi fødes, vokser op, blomstrer og visner og dør. Men i den kristne verden accepterer man ikke reinkarnation, som vi oplever den i naturen, hvilket er et paradoks, fordi vi er en del af naturen, og planteriget, især på vores breddegrader, tydeligt viser os, at den visner bort og dør for at komme større og stærkere tilbage året efter.

Mystiker –  Fiskenes tidsalder

I Fisketidsalderen har det handlet om at tjene Gud af et rent hjerte, og samtidig blev det muligt for mange flere mennesker end tidligere at modtage undervisning. Men man betragtede ikke sindets evner som særlig relevante, når det handlede om at tjene og nærme sig Gud. Det handlede om bøn og om, at Gud eksisterer uden for os. Fortolkerne af det kristne budskab har lagt vægt på menneskets lidenhed, afmagt og inkompetence. Det betyder at vejen til Gud for det enkelte menneske har været/er fuld af lidelse, afsavn og afmagtsfølelse over ikke at kunne leve op til Jesu liv, og til at tjene og leve som ham. Denne stræben har slået mange gode mennesker af banen, fordi de tilføjede sig nederlag efter nederlag og druknede i håbløshed, fordi de ikke kunne leve op til forestillingen om, hvordan en god kristen skulle være.

Det store problem var og er, at man kan se målet og ønsker at man selv og alle andre mennesker i løbet af et splitsekund skal blive gode og rene mennesker, der tjener Gud. Men heldigvis ændrer denne indstilling sig i takt med at vi bliver mere oplyste og selv kan gå til kilden og ikke mere behøver andre til at fortolke læren for os.

Mange oprigtigt troende mennesker elsker livet, men i deres stræben efter at leve som Jesus giver de afkald på så mange af livets goder, at omkostningerne bliver for store, fordi de oplever, at deres ønsker, følelser og tanker stadig er egocentrerede. Det fører til depression og afmagt. De vil det så godt. De beder, gør gode gerninger og beder om tilgivelse, men deres indre liv kan ikke følge med, fordi de ikke har turdet at vælge, at hovedet er ligeså vigtigt som hjertet. Hovedets og hjertets veje skal forenes.

Vi befinder os nu ved overgangen til en ny tidsalder – Vandbærerens Tidsalder – hvor hjerte og hoved skal arbejde sammen.

Vi er på vej ud af Fiskenes tidsalder, hvor impulsen til stræben og idealisme har været meget stærk.

Denne tidsalder har bragt meget smukt med sig. Vi er blevet individualister, undervisning er blevet hver mands eje, der er fokus på Én Gud, og Jesus har lært os om næstekærligheden mm.

Praktisk mystiker – Vandbærerens tidsalder

Men en ny indflydelse gør sig gældende. Den tilskynder os til at bygge oven på det, vi har lært gennem de sidste 2000 år. Mystikeren skal nu blive en praktisk mystiker, som ved at tjeneste er en blanding af hjerte og sind og at åndelighed handler om en syntese af viden, tro og handlinger. En af de vigtigste ændringer i måden at tænke på er at se åndelighed i en bredere forstand.

Herunder følger et skema med særlige kendetegn på en mystiker og en praktisk mystiker. Det er en oversættelse af en planche fra William Meaders workshop i København om netop dette emne:

Mystiker (Fiskenes tidsalder) Praktisk mystiker (Vandbærerens tidsalder)
Tror at vejen til at finde Gud går gennem hjertet, og at Guds kærlighed er den vigtigste kvalitet. Tror at vejen til Gud går via det højere sind, og at Guds sind er lige så helligt som Guds kærlighed. De er begge nødvendige.
Forstår åndens indre verdener som Guds bolig. Formen anses for at være en hindring for erkendelsen af Gud ’indeni’. Ved at både form og de formløse verdener udtrykker det ene liv. Stof er ånd i sin laveste manifestation, og ånd er stof i sin højeste manifestation.
Tjeneste styres af hjerte og medfølelse. Sindet betragtes som sekundært. Tjeneste styres af sind og hjerte i fællesskab. Hjertet bidrager med medfølelse, mens sindet ræsonnerer og styrer.
Tjeneste for menneskeheden er først og fremmest rettet mod lidelse og dem, som er hjælpeløse og hvis livsbetingelser er håbløse. Tjeneste rettes mod alle aspekter af menneskelivet. Alt arbejde, der tjener til at skabe en bedre fremtid på planeten, er spirituelt.
Har en tendens til at se det guddommelige ideal og længes efter at menneskeheden bliver ét med det her og nu. Ser idealet, men forstår at evolutionen foregår trinvis og ved ens egen indsats, og at idealet opnås gennem en langsom udvikling over tid.
Elsker menneskeheden, men holder sig til mennesker med samme holdning. Oplever at de har sandheden. Elsker menneskeheden, udelukker ingen og ved at ingen har sandheden, og at den man oplever er relativ.
Ser universet og alt hvad et indeholder som Guds skabelse. Ser universet og alt hvad det indeholder som Gud manifesteret i form.
Har en tendens til at se alt, der sker, som et udtryk for enten godt eller ondt. Ser alt der sker som udtryk for både mørke og lys.

I fremtiden skal vi indse, at reinkarnation er et faktum og at åndelighed er alt hvad der gøres for at skabe et bedre liv og en bedre verden for en selv og alle levende væsener på denne planet.