Vælg en side

Forslag til arbejde med tilgivelse

af Ella Ostermann

Forslag til arbejde med tilgivelse

Man kan vælge at arbejde med tilgivelse i en uge, men man kan også bruge tilgivelsesmeditationen alene og så ofte og så længe, man har brug for den. Man kan opleve modstand i sig i forhold til den man tilgiver, men så er det vigtigt at fortsætte, for hele processen foregår i en selv.

Citater om tilgivelse

At tilgive er ikke at ’indgå forlig’.

At tilgive er ikke at undskylde eller bede om tilgivelse.

At tilgive er ikke at tie, hvis du stadig er sur eller fornærmet eller såret.

At tilgive er ikke at fortrænge.

At tilgive er den bedste gave, du kan give til dig selv og andre.

Et hjerte, der tilgiver det, som det oplever som uretfærdighed, kan sammenlignes med en østers, der helbreder et sår i sin skal med en perle.

Tilgivelse foregår ved at du psykologisk beslutter dig for at ændre din holdning gennem en aktiv indre handling. Du behøver ikke altid gøre noget udadtil, for ved at ændre din holdning og dine tanker sætter du både dig selv og den anden fri.

Hvis vi kan se lidt mere i vores eget lys, end vi plejer at kunne i vores fængsel af vrede, krænkelse, eller mentale eller følelsesmæssige/emotionelle sår, vil vi se den, der sårer os som en værdifuld person, der kæmper med samme behov, pres og forvirring som os selv. Vi vil opdage, at det der virkelig og dybest set skete i første omgang, intet havde at gøre med os. Det var i virkeligheden den andens mislykkede forsøg på at opfylde sine egne behov.

Tilgivelsesuge – Forslag og teknik

1. dag.  Tilgiv levende medlemmer af din familie

2. dag.  Tilgiv venner og bekendte

3. dag.  Tilgiv kolleger på arbejdspladsen

4. dag.  Tilgiv på tværs af lokale og internationale politiske skel

5. dag.  Tilgiv på tværs af religiøse, ideologiske og racemæssige skel

6. dag.  Tilgiv afdøde personer som tilhørte en af de ovennævnte grupper

7. dag.  Har du været i stand til betingelsesløst at give dig selv til andre, ved at slippe dem og således “tilgive” dig selv?

Tilgivelsesmeditation

Gør dig klar til meditation på din måde. sig derefter mentalt til dig selv:

“Må jeg sammen med alle mennesker i hele verden
respondere på universets grundtone og give mig selv til andre.”

Visualisering:

1. Forestil dig et passende sted (værelse, have el.lign.) med en atmosfære af harmoni og fred, afskærmet mod enhver forstyrrelse.

2. Forestil dig at den pågældende person eller gruppe, som du er vred på/ønsker at tilgive, langsomt nærmer sig dig.

3. Mens afstanden mellem jer mindskes, forestil dig da, at du selv går frem indtil I er tæt nok på hinanden til, at du kan udføre den gestus, som for dig symboliserer tilgivelse. Bestræb dig på, i så høj grad som det kan lade sig gøre, at få øjenkontakt med personen. Mens kontakten fastholdes, oplev da at en varm healende energi flyder fra dine øjne ind i den andens øjne. En kort, fastholdt kontakt er at foretrække frem for en længere ukoncentreret kontakt, der tenderer imod åndsfraværelse.

4. Slip blidt det menneske du har tilgivet.

Fasthold et intenst øjeblik af årvågen stilhed.

 Sig i tankerne:

“Lad lysets kræfter bringe oplysning til menneskeheden;
Lad Fredens Ånd brede sig over jorden;
Må mennesker af god vilje overalt mødes i en ånd af samarbejde;
MÅ TILGIVELSE VÆRE GRUNDTONEN FOR ALLE MENNESKER I DENNE TID;
Lad kraft forstærke de stores bestræbelser.
Lad det ske og hjælp mig med at udføre min del.”

OM OM OM

(Trin 2 og 3 gentages hvis der er flere at tilgive på den samme dag.)

Forberedelse til tilgivelsesuge

1. Størst mulig ærlighed er afgørende i hele perioden.

2. Spørg dig selv om du virkelig føler en indre trang til at deltage i dette arbejde for den gode vilje.

3. Er du forberedt på at stå ansigt til ansigt med nogle ikke så smigrende sandheder om dig selv for dette arbejdes skyld?

4. Du kommer måske til at ‘’grave dybt’’ for at afdække dine krænkelser. Vi er meget gode til at fortrænge! Husk det er personligheden, som bliver såret og krænket og dækker sig ind, ikke sjælen.

5. Beslut dig for hvilke personer og/eller grupper i hver af de første 6 kategorier ‘du vil give til’. Hvis der er mere end èn, gentages meditationsproceduren så mange gange der er brug for på den bestemte dag, eller den bruges på dage, hvor kategorierne ikke er relevante for dig. Tag også i betragtning, at en omhyggelig, fordomsfri selvransagelse kan afsløre det tilrådelige i at praktisere tilgivelse i tilfælde, hvor krænkelsen ubevidst er overført til tredje part, dvs. at du måske vil være i stand til at tilgive krænkelsen, hvis den er gået ud over dig selv, men ikke hvis den er gået ud over en anden eller andre.

6. Vær metodisk og arbejd disciplineret. Lav på forhånd en liste med navnene på dem, der “skal gives til”, så du kan bruge al din tid på selve arbejdet.

7. Hvornår på dagen vil du udføre Tilgivelsesmeditationen? Valget er dit. Hvis du i forvejen har en fast daglig meditationsrutine, vil det nok være godt i TILGIVELSESUGEN at finde ekstra tid til dette arbejde. Vi foreslår, at du praktiserer det hver dag uden at springe over.

Før dine nye holdninger ud i livet ved at leve dem.