Vælg en side

Bevidsthed er lys

Skrevet af Ella Ostermann

Bevidsthed er lys

Lysets skønhed gennemtrænger universet på alle planer, lige fra spiralgalaksernes glød i det uendelige rum til de farverige solnedgange på jorden. Denne skønhed fylder os med ærefrygt og ydmyghed. Lyset er den ultimative kraft i kosmos som alle andre kræfter stammer fra. Lyset bringer alt i manifestation.

Lys definerer både tid og rum. Man kan sige, at tid er lysets bevægelse. Den defineres ved solens og månens og andre himmellegemers omdrejninger. Rummet er på samme måde lysets ekspansionsområde, det område som dets stråler afslører og åbenbarer.

Lys er sandsynligvis vores allerbedste definition på Gud. Den kan accepteres af alle religiøse og spirituelle grupper uanset deres forskelligheder mht. tro og praksis. Det engelske ord ’divine’, som er udledt af det latinske ’Deus’, relaterer til indo-europæiske sprog fx ’deva’ (sanskrit) eller ’Theos’ (græsk). Begge betyder ’væsen af lys’ eller ’den skinnende’. I Det gamle Testamentes skabelsesberetning hedder det: ’I begyndelsen var lyset’.

Lyset er synonymt med den sandhed vi søger på alle livets områder, i kunst, videnskab eller jura. Når man søger viden, søger man lyset. Når man ser skønhed, er det lys. Vi ser alle efter lys. Vi søger alle at være tro mod vores lys, hvordan end vi formulerer det. Selv om vi ikke definerer lyset på samme måde, så er det vores motiverende kraft og ledestjerne.

Der findes en vidunderlig bøn i Upanishaderne, som opsummerer vores sjæls stræben. Den viser hvordan lys, sandhed og udødelighed er dybt forbundne:

Led os fra det uvirkelige til det virkelige
Fra mørke til lys
Fra død til udødelighed.

Lys er livets mysterium

Vi rejser os fra uvidenhedens mørke og søger sandhedens lys, og alligevel er lyset et stort mysterium. Lyset afslører alting, men hvad er det, der afslører lyset? Hvor kommer lyset fra, og hvordan er vi forbundet med det? Lyset er vores livs mysterium. Mysteriet begynder når vi fødes, åbner øjnene og ser på verden. Lyset er også den største oplevelse i døden, når vi forlader denne dødelige verden for at gå ind i det store ukendte. Folk, der har haft nærdødsoplevelser fortæller om et kraftfuldt strålende hvidt lys, der leder dem på rejsen ud af denne verden. Vi lever og dør, vokser og kæmper, ved og glemmer i lysets mysterium.

Himlen, som man stræber efter i mange religioner, ses almindeligvis som en højere virkelighed af lys, som ligger over det jordiske slid og slæb. Vi ved intuitivt, at vi skal vende tilbage til en sådan strålende verden efter døden, hvis vi lytter til og lever i overensstemmelse med vores hjerter. Vi lever i en verden defineret af lys der bestemmer over os fra oven, og er måske kun dets skygger?

Lys er potentiale i alting

Men lys er ikke blot en transcendent virkelighed. Det eksisterer som et potentiale i alting. Det er skjult i alle stoflige former fra et stykke træ til jordens inderste kerne i form af ild. Selv ting der ikke selv lyser, som klipper fx, eksisterer og åbenbares ved deres lys.

Lys virker i os som vores egne kropslige livsenergier, opfattelse og opmærksomhed og bevidsthed. Vores fysiologi og psykologi styres af lys, ild og varme. Selv mørket er noget vi kun kan se ved hjælp af sindets modtagelige lys. Over, under, indeni og udenfor – vi kan kun se lys med lys.

Frit efter kapitel i bogen ”Yoga and the Sacred Fire” af David Frawley