Vælg en side

Vegetarisme

Skrevet af Ella Ostermann

Et esoterisk syn på vegetarisme

Frit efter: Vegetarianism: An Esoteric View af Zinovia Dushkova

I dag finder forskere rundt om i verden stadigt flere beviser for at det er godt at holde op med at spise kød og gå over til en vegetarisk livsstil. De argumenterer for at vegetarisme ikke blot er godt for helbredet, men at det har både økonomiske, økologiske og miljømæssige fordele.

Vegetarisme har altid eksisteret, og kortere fasteperioder har været en del af mange religioner.

I det 18 århundrede udviklede den berømte tyske læge, Franz Mesmer ,en teori om ”dyremagnetisme”. Han mente at alle levende væsner har en speciel magnetisk energi, som kan overføres til andre. Helena Blavatsky bekræftede ud fra et esoterisk synspunkt denne teori. Hun tilføjede, at når mennesker spiser kød, får de nogle af det pågældende dyrs egenskaber.

Hvis man ser sådan på det, har kødet fra store varmblodede husdyr, som er tæt på menneskeriget den største negative virkning. Virkningen er mindre, når det er kød fra fugle, og endnu mindre når det er fisk, som er tættere på planteriget. Desuden er en af farerne ved dyrekød, at det indeholder en stor mængde energi i sit blod. Når vi spiser kød, efterlades partikler af disse energier i vores celler. Vi behandler ikke miljøet godt og med respekt, og derfor har de fleste dyr forskellige sygdomme, som kommer ind i vores legemer, når vi spiser kød. Det er derfor ikke overraskende at WTO i 2015 efter grundig forskning optog kødprodukter på sin liste over kræftfremkaldende substanser.

Imperil og negative følelser

Helena Roerich fortsatte i ’Agni Yoga bøgerne’ i det 20. århundrede, hvor Helena Blavatsky slap. Vi ved at den samme mester, Mester Morya, som hjalp Blavatsky med ’Den hemmelige lære’, også stod bag disse bøger. Ifølge Agni Yoga er der en gift, der kaldes imperil. Når levende væsner oplever negative følelser, udskiller de imperil. Den sætter sig på nervekanalernes vægge i form af usynlige krystaller. De spredes over hele legemet og udskilles så i form af en usynlig ildelugtende gas, der forgifter alt omkring sig.

Det er velkendt, at dyr fornemmer når de er i fare eller skal slås ihjel. Af frygt, som er den stærkeste negative (modtagelige) følelse, udskilles en enorm mængde imperil i deres blod og forgifter deres bindevæv. Imperil bliver ikke fjernet, og folk spiser kødet hvori imperil er krystalliseret. Hvis vi siger, at vi er hvad vi spiser, er dette ikke godt for hverken vores fysiske eller spirituelle helbred.

Imperil i produkter under nedbrydning som kød, alkohol og stoffer tiltrækker de laveste væsner i den subtile verden. Imperil er en slags føde for dem. Ligesom piranjaer omringer de mennesker, der indtager den slags og bider i deres auraer. Hvis et menneskes aura er svag, bliver disse væsner snart virkelige parasitter, som stimulerer deres offer til at udvikle og etablere dårlige vaner og afhængigheder. Mennesket begynder at generere negative følelser, tanker og stemninger, hvilket igen genererer mere og mere imperil = irritation.

Imidlertid er der bjergrige områder og ørkner, hvor der bor mange mennesker uden imperil, selv om der hverken er træer, grønsager eller fisk. Der er det totalt umuligt at være vegetar. Disse mennesker kender specielle metoder til at koge og tilberede kød, så det bliver renset for så meget imperil som muligt. I Mongoliet tørrer man kødet i solen. Kødet krystalliserer solens energi, så det skadelige i kødet fjernes. I klostre i Tibet ved munkene, hvordan man ”neutraliserer” kødet ved at sætte det i blød i eller koge det med bestemte urter, hvoraf nogle vokser under sneen.

Vi ved også fra Helena Blavatskys og Helena Roerichs bøger, at mange af de disciple, som visdomsmestrene fra Himalaya havde, var tibetanere, og de var altovervejende kødspisere af ovennævnte grunde. Mange store helgener forsagede heller ikke kød. Altså er vegetarisme ikke en afgørende faktor for en spirituel udvikling. En person kan være vegetar, men ’ondsindet’ og forgifte alt og alle omkring sig med sin gift. Vegetarisme i sig selv betyder ikke ret meget.

Hvordan man undgår imperil

Kristus sagde også: ”Det er ikke det, der kommer ind gennem munden, der gør et menneske urent i Guds øjne, men det er det, som kommer ud gennem munden.” (Mattæus 15:11) Vi skal altså først og fremmest være opmærksomme på, om vores tanker, ord og handlinger er rene, fordi de i deres negative manifestationer har større konsekvenser i form af imperil krystaller i vores legemer end indtagelsen af dyrekød.

Samtidig aflejres der ved rene tanker, ord og handlinger positive kvaliteter som kærlighed, medfølelse og glæde m. fl. i form af usynlige krystaller, som kaldes Ringsels i Tibet. Disse krystalliserede positive energier kan virke som modgift, der kan neutralisere både giften fra imperil og den animalske magnetisme og samtidig beskytte os mod usynlige vampyrer, da de forvandler vores aura til et beskyttende skjold.

Mange mennesker får naturligt, når deres bevidsthed udvides og vokser, tanken om at give afkald på kød – ikke kun i respekt for deres eget fysiske og spirituelle helbred, men også af medfølelse med dyrene. Denne given afkald på bør ikke ske abrupt, men ske gradvist, sådan at den ikke skader noget eller udsætter kroppen for et chok.

Der er ikke desto mindre mennesker, der oprigtigt har forsøgt, eller forsøger, at blive vegetarer, men deres helbred har ikke tilladt, eller tillader det ikke. Det er fordi hvert eneste legeme er et lille univers med sine egne love. Og det kan ikke nægtes, at der i kød er nogle elementer, som ikke findes i anden føde, og som er essentielle for nogle mennesker. I sådanne tilfælde vil påtvunget given afkald på kød ikke gavne noget som helst. Her gælder det blot om at udskifte kødet fra store dyr med kød fra fjerkræ og fisk.

Skal alle være vegetarer?

Det er helt individuelt, hvad man skal gøre. Vi må ikke glemme, at vores egne mangler og laster, samt vores negative holdning til dem omkring os, forgifter vores sjæle meget mere end kød. Vi skal altid huske afbalanceringens kunst, også når det handler om at spise. Selvfølgelig har mennesker, der har belastet sig selv med langvarig indtagelse af kød, brug for ’at rense sig’, og her vil vegetarisk kost hjælpe. Men fanatisme vil gøre mere skave end gavn! Derfor er det vigtigt på et dybere plan at forstå, hvorfor man vil holde op med at spise kød. Hvorfor vil man det? Det er meget vigtigt at gøre sig det klart, for de skadelige udstrålinger i vores ”overfyldte” følelseslegeme belaster vores højere principper så meget, at de ikke kan råbe højt nok, når vores sjæle er fanget i tanker, følelser og handlinger og derfor ikke kan acceptere og optage og lede de guddommelige strømninger helt ind i vores celler.

Samtidig er det nødvendigt at beskytte vores ’fysiske instrument’, når vi stemmer sjælens strenge, sådan at stjernen (ånden) i os kan blive i stand til at spille den altbesejrende ’Livets melodi’.