Vælg en side

For nogle dage siden talte jeg med en tyveårig pige. Hun fortalte, at hun og en veninde havde talt om følelser. Ud fra egne erfaringer, og noget den anden havde læst i en bog, konstaterede de, at følelser ikke kan styres med følelser. Man er nødt til at bruge sindet og tanken, hvis man skal styre dem.

Jeg var målløs og glad for at høre om deres samtale, indsigt og forståelse, for det er jo rigtigt. Vi kan kun styre vores følelser, hvis vi ’løfter os op’ over dem, så vi kan se dem. Hvis vi står midt i dem, lukker de sig om os og overvælder os med deres hurtige bevægelser. Vi risikerer at blive indespærret i en lille båd, vi selv skaber, og at drukne i følelseshavet.

Følelseshavet

Følelser er uhåndterbare. Når vi er en båd, fuld af følelser, kan vi ikke styre den. Følelserne tager magten, og vi kan ikke tænke klart. Nogle gange er båden et dejligt sted, men kort efter kan det ændre sig til et mareridtssted. Vi bliver kastet rundt i følelseshavet, og hvis vi ikke får fat i en bøje eller nogen kommer og hjælper os, drukner vi.

Nogle vil hævde, at forelskelse er det mest fantastisk dejlige der findes. Men det er også det mest forfærdelige. For det kan i et splitsekund skifte fra, at man svæver på en lyserød sky, til at man bliver fanget i jalousi, tvivl og frygt for at miste den eller det, forelskelsen gælder.

Den eneste vej ud af båden, fuld af følelser, som de fleste af os mere eller mindre befinder os i en stor del af tiden, er at finde ud af klart og nøgternt at iagttage de følelser vi har, og med denne viden acceptere at de er der, og derudfra finde en metode til at få styr på dem. Det kan vi kun, hvis vi kan se dem udefra eller oppefra. Følelser skal kontrolleres og styres med accept og kærlighed.

Følelser skal styres med tanken, for energi følger tanken. Hvis følelserne fanger vores tanker, kaster de rundt med os, og vi bliver hjælpeløse ofre for det store følelseshavs vekslen mellem tårnhøje bølger og blide bølgeskvulp mod stranden. Hvis vi vil befri os fra ’følelsernes tyranni’ må vi op af havet. Først da kan vi opdage og se, at følelser er flygtige og hele tiden skifter.

Sunde følelser

Hvis vi vil være sunde og have en pæn og velfungerende krop ved vi godt, hvad der skal til. Der skal spises sundt og trænes, og vi skal være disciplinerede. Det gode spørgsmål er så, hvorfor vi ikke skal være disciplinerede og træne, hvis vi vil have et sundt følelsesliv?

Vi kan få hjælp! Det kan være af familie, venner eller professionelle, som kan hjælpe os med at se følelserne. Men vi kan kun selv ’få styr på dem’.

Vi har heldigvis psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, præster, coaches m.fl., som kan hjælpe os til at se, hvad det er vi skal have styr på samt redskaber til at gøre noget selv.

Det vigtigste redskab er skelneevnen, som er en mental evne i sindet. Det er sindet og tanken vi bruger i visualisering, mindfulness og meditation, som er blevet mere almindeligt kendte redskaber inden for de seneste år.

En nyttig øvelse, når man er fanget i sin lille båd, eller svømmer febrilsk rundt i det mørke hav, er Fyrtårnsmeditationen, som i virkeligheden er en visualisering.

Man kan ikke være fri så længe man er fanget i følelsernes uendeligt store hav. Følelserne er som vand, og vi ser hvordan regn, hav og floder er i stand til at ændre menneskers liv og berøve dem hjem og ejendele, og hvordan vand langsomt, men sikkert kan udhule en sten. Det gælder også vores indre.

Vi bliver nødt til at at respektere følelsernes og vandets kolossale kræfter og styrke. Det kan kun gøres ved at hvert enkelt menneske løfter sig ud af følelseshavet og ind i sindet, men gør det med kærlighed til følelserne, som skal behandles blidt og med forståelse.