Vælg en side

Avatarer

Skrevet af Ella Ostermann

Avatarer

Avatar er sanskrit og betyder “nedstigning til lavere planer med et specielt formål.”

En avatar er altså et væsen, der har udviklet og fuldstændig behersker både sin menneskelige og sin guddommelige natur. Det betyder, at en avatar kan håndtere en højere energi, som vedkommende væsen kan ’bringe ind i’ menneskeheden, så mennesker bliver stimuleret. En sådan energitilførsel af ukendte og højere energier fremkalder en reaktion, som straks, eller med tiden, vil føre til nytænkning og forandringer på et, flere eller alle områder af menneskelivet, alt efter hvor højt udviklet og omfattende den pågældende avatars bevidsthed og dermed impuls er.

Buddha og Kristus

De avatarer, vi bedst kender, er nok Buddha og Kristus, hvis budskaber nu kendes af stort set hele menneskeheden. De levede deres budskaber. De er guddommelige og menneskelige avatarer i ét. De levede i fysisk form, og de demonstrerede i praksis, den lære de kom med. De havde egenskaber, som alle mennesker skal udvikle, men på den tid de levede, var de, og måden de levede på, meget forskellig fra den måde mennesker almindeligvis levede på. Derfor mødte de stor modstand og mistro. MEN de to store væsener, Buddha og Kristus, skabte så store kraftfulde energifelter, at de med tiden har fået indflydelse på alle mennesker på kloden.

Mistro og indflydelse

Det er ikke kun store avatarer som Kristus og Buddha, der oplever mistro. Det gør stort set alle, uanset deres udviklingstrin. Det budskab de bringer er nyt og ukendt og derfor farligt, da det strider mod den almindelige måde at tænke og agere på. Men som århundrederne går, vinder de nye ideer fodfæste, og avatarernes liv og ord påvirker almindelige menneskers tænkning og liv mere og mere.

Mindre avatarer

Der har været mange mindre og større avatarer i tidens løb. Siden år 1400 er der kommet flere ’mindre’ avatarer. De er kommet, fordi påkaldelsen af deres energi, og det de kunne bibringe menneskene, har været så stærk, at de måtte komme i fysisk inkarnation. De er kommet for at afhjælpe mindre kriser (store set fra det almindelige menneskes synspunkt), hvis der har været nationale problemer, eller hvis der har været brug for hjælp på det religiøse område. De ’har så taget form’ af en mand eller kvinde, som kunne bringe en sandhed eller noget andet, der var vigtigt for menneskehedens udvikling. De har levet i den fysiske verden, men for det meste har deres samtid ikke anerkendt dem og det, de kom med. Først senere er deres betydning for udviklingen blevet anerkendt.

Det er mennesker, som har ændret vores tænkning. Som eksempler kan nævnes Martin Luther, Columbus, Shakespeare og Leonardo da Vinci, og der er mange flere, hvis man tænker efter. De levede, tænkte og handlede på nye måder, og de anses stadig for pionerer og nogle, som har haft stor betydning for, hvordan vi tænker og oplever verden i dag. De erobrede ikke lande, men nye bevidsthedstilstande. De legemliggjorde menneskehedens fremskridt. De viste os vejen frem. Det er en helt anden historieskrivning, hvor man lægger vægten på udvidelse af bevidstheden og ikke på udvidelse af fysiske territorier ved anvendelse af fysisk magt.

Større avatarer

Disse mindre avatarer har haft stor betydning, men der er også større avatarer, som kommer for at befri menneskene. Deres bevidsthed omfatter endnu højere energiområder, og deres indflydelse er derfor mere ’gennemtrængende’.

En gruppe består af dem, der påkaldes af de bevidsthedsmæssigt mest udviklede mennesker. Deres ideer er i samklang med menneskehedens skæbne (den guddommelige plan for menneskeheden). Abraham Lincoln var en sådan avatar, et sådant menneske. Han kom så at sige fra menneskehedens sjæl og kæmpede for udviklingen af sjælspotentialet i menneskene. Han samlede USA. Her er et par citater, som illustrerer, hvad han kæmpede for: 

– Intet menneske er godt nok til at herske over et andet uden dets samtykke.

– Når jeg hører nogen argumentere for slaveri, så føler jeg en stærk lyst til at se det prøvet på ham personligt.

– Sandsynligheden for, at vi kan fejle i kampen, bør ikke afholde os fra at støtte en sag, som vi mener, er retfærdig.

– De, der nægter andre frihed, fortjener den ikke selv.

– Magt er alt-erobrende, men dens sejre er kortlivede.

– At forholde sig tavs, når man burde protestere, gør mennesker til kujoner.

– Når jeg gør det gode, har jeg det godt; når jeg gør det onde, har jeg det skidt; og det er min religion.

 

Abraham Lincoln var på første stråle, den stråle, der har med regering og magt at gøre.

En anden type avatarere er undervisnings avatarerne. De kommer i menneskeform og slår en ny tone an i menneskenes tænkning og bevidsthed. De afslører den næste sandhed, som vi skal lære at udtrykke i vores liv. De formulerer de sandheder, som kaster lys på menneskehedens spirituelle udvikling. Eksempler på sådanne avatarer er Platon, den første Patanjali og Shankaracharya. Disse avatarers impulser er ikke så altomfattende som dem, Kristus og Buddha kom med, men deres undervisning har haft og har stor indflydelse på menneskenes tilgang til det spirituelle.

Det er vigtigt, at vi indser, at kirken ikke har patent på det spirituelle. Alt hvad der fører til bedre forhold for levende væsner på denne klode er spirituelt. Og de mindre avatarer har alle sat fokus på aspekter af bevidsthedsudviklingen i menneskeheden, som er nødvendige for at vi kan udvikle Buddha- og Kristusbevidstheden i os selv.