Vælg en side

Tankens kraft

Skrevet af Ella Ostermann

Tanken – universets skabende kraft

Hvis vi bare var bevidste om, hvor meget alle de tanker, som vi ikke har snor i, farver og styrer os! Det er de tanker, vi ubevidst fodrer med energi, der bliver stærke og efterhånden styrer vores liv. I starten er det måske blot en lille ufarlig tanke, men når vi tænker flere af samme type, slår de sig sammen og tager magten. Man kan sammenligne det med, at de samler sig i bander af ligesindede. Lige tiltrækker lige, og hvis tankerne er negativt ladede, vil der slutte sig flere af samme slags til dem.

Derfor er alt det, der sker i disse år med fokus på meditation og positiv tænkning fantastisk. Dog kan der være en tendens til at tro, at man kan erstatte negative styrende tankemønstre med positive ved blot at stoppe med at tænke på det negative og erstatte det med noget positivt. Det er ikke tilfældet. Tænk på hvor stærke de tankemønstre er, som vi måske gennem år ubevidst har tilført energi, og som får os til at blive deprimerede, kede af, føle os alene og ensomme, selv om vi et eller andet sted dybt inde godt ved, at det ikke er sandt. Men de styrende tanker er stærke, og derfor tager det også tid at ændre dem. Det svarer til at skulle vende en supertanker på havet. Det kan heller ikke gøres med en Formel 1 sportsvogns hastighed. Men hvordan kan det så gøres?

En sikker måde er at så positive frø i sit sind og så begynde at dyrke dem, som var de planter i en have. Hvis man vælger et positivt ord, skriver det på små sedler, sætter det som forside på sin telefon og pc, vil tankerne ubevidst blive henledt på dette positivt ladede ord, og man vil begynde at tænke over, hvad det egentlig betyder for en selv – hvad dets mening er. Man kan vælge at bruge et ord i en uge, eller det samme ord på bestemte dage, alt efter hvad der passer til en. Her følger et række forslag, som virker ganske forunderligt:

Glæde – vitalitet – visdom – taknemlighed – enkelhed –
lethed – kærlighed – åbenhed – loyalitet – vilje –
styrke – fred – mod – kreativitet – forståelse –
ro – kraft – mirakel – gavmildhed – inklusivitet –
frihed – humor – klarhed – risiko – medfølelse –
energi – sandfærdighed – samarbejde – munterhed – standhaftighed –
accept.

Accept er et af de allervigtigste ord. Hvis man ikke accepterer en situation eller sig selv, som man er, er det svært at gøre noget ved det. Så det ord skulle være basis for alt indre og ydre arbejde.

Meditation er et fantastisk middel. Men det handler ikke om at tænke på sine problemer, som vil forstørres og blive stærkere og tage magten i endnu højere grad, hvis de får energi. Nogle mennesker beskæftiger sig faktisk så meget med at finde årsagen til et problem, at de bliver fanget i fortiden og selv-optagethed.

Ovennævnte ord er også rigtig gode at bruge til meditation, men man kan også meditere på solen der står op over horisonten, et smukt naturbillede eller andet, som leder tankerne væk fra ens selv-optagethed. Man behøver aldrig at være bange for at glemme sig selv. Det er helt klart, at det ikke sker. Dertil er de fleste af os nok stadig for selv-centrerede. Der sker ikke noget ved, at man i 10-15 minutter af et døgns 1440 minutter bruger sin energi på at tænke på fx ’accept’.

Helena Roerich skriver i bogen ’Heart’ (495):

”Ind imellem er mennesker klar til at anerkende tankens kraft, men bruger ikke erkendelsen i forhold til sig selv. De drømmer om store tanker, men vil ikke disciplinere de små……….Man må begynde med at disciplinere de mindste tanker, for senere at kunne skabe en tanke, der kan flytte bjerge.”