Vælg en side

Fiskene - Pisces

Skrevet af Anne Sommer

Fiskene – Pisces

Vinteren er ved at være slut, og foråret nærmer sig. Vi går mod lysere tider, og lige som sjælen symbolsk fødes på ny i Vædderens tegn, dør den symbolsk i Fiskenes tegn – eller den forlader det smertefulde jordiske plan – for at gå ind i Fiskenes forstående, ydmyge og mystiske bevidsthed. Når sjælen når Fiskenes stadium i sin udvikling, begynder den vagt at fatte hemmeligheden ved Tid – som et evigt NU! Den er i stand til (i forskellige grader) at se fortiden, nutiden og fremtiden som et. Dette er sjælens tredje og endelige udflugt i det sensitive vandelement, og den sidste erfaring i de bevægelige, feminine, negative og natlige energier.

Når sjælen har nået Fiskenes stadium har den passeret gennem alle tolv tegn – ’tolv stadier af indvielse’ og har måttet gentage tegnet mange hundrede gange for at opnå de nødvendige erfaringer.

 Af alle tolv tegn er Fiskene det vanskeligste tegn at forstå og mestre, og sådan en præstation opnås sjældent første gang rundt på livets hjul, det kræver intense ønsker og en stærk vilje, og Fiskene er derfor ofte ’gamle sjæle’. På sin lange rejse gennem kærlighedens mysterier har den opnået spirituel indsigt og oplysning. Nogle højt udviklede sjæle vil naturligvis efter at have nået til Fiskenes stadium vælge at vende tilbage til jorden for at redde dem, der stadig ‘kæmper i mørket’. Sjælens opgave på fiskestadiet er at blive Verdensfrelser.

Fiskenes nøgleord er:

Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg vender tilbage frelser jeg.

Fiskenes positive kvaliteter

Fiskenes positive kvaliteter er ydmyghed, medfølelse, sensitivitet, spirituel viden, psykisk opfattelsesevne, filosofisk indsigt og healende potentiale.

Fiskenes eksoteriske herskere – Neptun og Jupiter

Neptun er den eksoteriske hersker i Pisces, og den kan gøre den almindelige fisk forvirret og sentimental med trang til det mystiske og med anlæg for det meditative. Men jo flere intuitive glimt den får, jo bedre kan den erkende illusionernes verden, og derved vokser også dens medfølelse, og desto bedre kan den erkende illusionernes verden, og derved vokser også dens medfølelse, intuition og hengivenhed.

Med den hemmelige visdom fra Neptun ved Fiskene at sorg og uskønhed ikke er en del af Guds plan. Den har set glimt af sandhedens skønhed og glansen af mystiske vibrationer, og det giver den en trang til at trække sig tilbage fra jordens negative vibrationer og til at undgå konfrontationer og spændinger. Den gamle hersker i Pisces, Jupiter inspirerer til religiøsitet, kærlighed og udvidelse af bevidstheden.

Fiskenes esoteriske hersker – herskeren over sjæl og ånd – Pluto

Pluto, den esoteriske hersker giver en kolossal åndelig viljestyrke og kraft, den er forvandlingens planet, og i Pisces bringes tingene til afslutning. Det gamle må dø, for at det nye kan komme til. Personligheden må dø eller forvandles, før sjælen kan styre, og sjælen må forvandles, for at ånden, Monaden kan styre. Fra et højere perspektiv viser Pluto det pres og den spænding af fokuseret, ubevægelig vilje som den avancerede discipels udvikling kræver.

Fiskenes stråler – Stråle 1, Stråle 2 og Stråle 6

Jupiter er sammen med Neptun de traditionelle herskere i Fiskenes tegn, og de transmitterer henholdsvis Stråle 2 for Kærlighed og Visdom, og Stråle 6 for Idealisme og Hengivenhed. De to stråler giver tegnet dets store sensitivitet og mystiske natur. Jupiter er med sin brede og ekspansive bevidsthed uendelig som oceanernes horisont, og med sin medfølelse og gavmildhed giver den storsind og forståelse.

Stråle 1 for Vilje og Magt udtrykkes via Fiskenes sjæls- og kosmiske hersker, Pluto. Den holder justits i underverdenen, som inkluderer alt det, der er under vandet: alt der er skjult. Den arbejder usynligt og i hemmelighed i den personlige ’underverden’ på det ubevidste plan, og det er derfor, at den betragtes som den mest esoteriske planet. Pluto er herre over døden, og den er kendt under mange navne: Kali, Ødelæggeren etc. Det er dens kraftfulde energi, der gør, at de to fisk kan slippe fri af det bånd, der binder dem sammen i materiens hav, og ved at destruere, skaber den enhed ud af dobbelthed.

Som underverdens hersker, forlanger Pluto ofte, at vi slipper noget, som vi har været bundet til, for at en ny og forbedret form kan skabes. Det er ikke fordi, at et eksisterende objekt, person eller situation er dårlig, men det er fordi vores bindinger på en eller anden måde har taget kontrollen over vores liv. Plutos ultimative mål er at give os magten tilbage. Nogle gange må vi, på vej til at opnå dette mål, først give slip på en attitude eller situation, som er blevet kilden til vores umyndiggørelse.

Stråle 1, stråle 2 og stråle 6. er de tre primære stråler for Herkules, Buddha og Kristus, og i Fiskenes tidsalder, som vi er på vej ud af, har vi været meget påvirket af stråle 6, der står for hengivenhed og idealisme, men også for fanatisme. Det har været kristendommens tidsalder, hvor vi har fokuseret vor hengivenhed på vort eget personlige ideal, som vi har forsøgt at påtvinge andre. Vi har haft en teoretisk viden om kærlighed, som vi stort set ikke har evnet at leve ud i praksis. Dette vil ske i Vandbærerens tidsalder, hvor vi vil lære at leve som sjæle, hvor følelserne er holdt op med at styre.

Fiskene – Pisces’ symbol

Symbolet for Pisces er to fisk, der svømmer i hver sin retning, men forbundet med et bånd eller en tråd. På stjernehimlen ’svømmer’ den første fisk lodret opad, og den illustrerer sjælen, der har forladt vandet og søger op mod lyset (ånden). ’Nede i vandet’ ser vi den anden fisk, personligheden, som svømmer vandret hen over havbunden. De to fisk synes adskilte, men de er dog evigt forbundne. Det er Plutos rolle, som den esoteriske hersker i Pisces, at ’klippe’ eller destruere båndet eller det, der forhindrer opnåelse af guddommelighed. Esoterisk kan tråden betragtes som den uforanderlige livslinje kendt som Sutratma, Antahkarana eller Regnbuebroen. Den bygges i forbindelse med den menneskelige udvikling, hvor åndelig og materiel bevidsthed blandes til en ultimativ realitet, hvilket også er Pisces højeste mål. Fiskene lever i to verdener, de oplever på samme tid himmel og helvede.

Den udviklede sjæl har været igennem alt på det ubevidste plan og har en neutral medfølelse med de mennesker, der er omkring den. Den Neptunske sjæl er fortrolig med livets mange problemer, forstår den menneskelige naturs svaghed, og har derfor en tendens til at føle medfølelse i stedet for at dømme andre mennesker. Det er derfor, at disse ’gamle sjæle’ ofte betros andres hemmeligheder, bekymringer og ængstelser. Dog vender den ‘gamle sjæl’ sig intuitivt bort fra alle former for klæbrige indblandinger. Kun når Fiskene finder mod til at konfrontere sig med sine egne problemer – med så meget spirituel visdom, som den bruger på andre, kan den opfatte de Neptunske mysterier.

Det sidste stjernetegn

Fiskene er det sidste stjernetegn i dyrekredsen, og er tegnet for afslutning og død. Man går symbolsk gennem døden, og det menneskelige selvcentrerede egos gradvise død. Sjælens evne til at tilgive vokser, den bliver bedre til at forstå dens sande relationer til andre mennesker. Men Plutos destruktive ’magt’ gør også sjælen klar til en ny cyklus i Vædderens tegn.

“Fiskene tager fra alle”

For at forstå kærlighedens fulde glans og sandhed kan sjælen, hvis den vælger det – kalde på Vædderens uskyldighed, Tyrens tålmodighed, Tvillingernes erkendelse, Krebsens opfattelsesevne, Løvens ædelmodighed, Jomfruens skelneevne, Vægtens dømmekraft, Skorpionens penetrering, Skyttens ærlighed, Stenbukkens visdom og Vandbærerens humanisme, og ”Fiskene tager fra alle”! Men nogle gange hjælper alle disse fragmenter af hemmelig viden og talenter ikke, de forvirrer kun sjælen, og får den til at tage en lettere vej – med passivitet og manglende modstand.

Det hellige feminine

Virgo (Jomfruen), Cancer (Krebsen) og Pisces (Fiskene) er alle repræsentanter for det feminine aspekt. Det hellige feminine, der repræsenterer det universelle moderskab, Den hellige Moder, Moder Jord og det indre guddommelige selv – udtrykker de guddommelige kvaliteter af ubetinget kærlighed og medfølelse, visdom og skønhed, venlighed og tålmodighed, accept og tilgivelse, samt intuition og healing. Fortidige patriarkalske modeller af religion har længe undertrygt de feminine principper, og nedgjort det til fangenskab og slaveri, hvilket også er nogle af Pisces temaer. Den ny æra med Neptun i Pisces vil arbejde på at lovprise og genoprette det hellige feminine princip til dets naturlige position i den guddommelige matrix. På den måde vil vi alle komme til at lære, at alt er guddommeligt, og at det spirituelle liv inkluderer både den materielle og den ikke-materielle dimension.

Neptun i Pisces 2011 – 2026

Neptun vil være i Pisces i femten år. Når Neptun skifter tegn er det en vigtig milepæl, især fordi den går ind i tegnet for dens naturlige lederskab. Neptun i Pisces vil introducere verden til oplysning og befrielse. Menneskeheden vil lære at navigere i det nye omskiftelige liv med større lethed og opdage dybe og skjulte skatte på vejen.

Neptuns natur vil udtrykke sig ubegrænset ved en transit gennem Pisces, og det vil uden tvivl blive en udfordrende og spændende oplevelse for os alle. Det vil kræve talentfuld navigation. Som Havet vil Neptun i Pisces præsentere energier, som er udenfor vor kontrol, og som ikke kan tæmmes eller indeholdes, men som vi kan arbejde med kreativt. Hvis vi kan hæve os op over det kaos, der kommer fra vores følelser, vil vi erkende: At vi er vore brødre – og de er os!

”En anden verden er ikke kun mulig, hun er på vej. På en stille dag, kan jeg høre hende ånde”

(Arundhati Roy)