Vælg en side

Bevidsthed

Vi mennesker har altid udvidet vores bevidsthed på de måder vi kunne, og som var nødvendige. Vi fandt ud af at gå, er gået fra samlere til jægere, til fastboende bønder etc.. Vi har altid tilegnet os de egenskaber, der var/er nødvendige for at leve så fuldt ud som muligt.

Vi er nu i gang med at erfare, at al ydre udvikling er baseret på en udvidelse af bevidstheden.

Vi bliver bevidste om følelsernes og tankernes verden, og om at ’energi følger tanke’.

Mange erfarer at de bevidst kan føje ’begær’ (stærkt ønske) til noget tænkt eller forestillet, hvilket før er sket mere eller mindre ubevidst. Uden et stærkt ønske om det, bliver det ikke manifesteret.