Vælg en side

Bevidsthed

Vi mennesker har altid udvidet vores bevidsthed på de måder vi kunne, og som var nødvendige. Vi fandt ud af at gå, er gået fra samlere til jægere, til fastboende bønder etc.. Vi har altid tilegnet os de egenskaber, der var/er nødvendige for at leve så fuldt ud som muligt.

Vi er nu i gang med at erfare, at al ydre udvikling er baseret på en udvidelse af bevidstheden.

Vi bliver bevidste om følelsernes og tankernes verden, og om at ’energi følger tanke’.

Mange erfarer at de bevidst kan føje ’begær’ (stærkt ønske) til noget tænkt eller forestillet, hvilket før er sket mere eller mindre ubevidst. Uden et stærkt ønske om det, bliver det ikke manifesteret.

Om bevidsthed – set fra mange sider

Chakraerne – 

deres betydning og funktion

Er du mystiker

eller praktisk mystiker?

Følelsernes

blændværk.

Hvem er jeg?

Herre i eget hus?

Kærlighed,

skønhed og viden

Livet

er en drøm

Solenglen –

vores skytsengel

Flammen

i hjertet

Hjertet og

sindets vej (1)

Hjertet og 

sindets vej (2)

Hjertet og

sindets vej (3)

Alice Baileys og Martinus’

syn på meditation

Tanken – universets

skabende kraft

Agni Yoga

ildens yoga

Yoga –

metoden til forening med Selvet

Sjælens mørke nat –

blindet af lys

Sjælens natur

Lysarbejde – sjælskontakt

Psykologi –

videnskaben om psyken/sjælen

Kausallegemet

og Noas ark