Vælg en side

Den store invokation

Skrevet af Ella Ostermann

Den store invokation

Den Store Invokation præsenteres her i to udgaver.
Den danske oversættelse af invokationen, som den blev givet i 1945, og en nybearbejdet udgave.

Du kan så vælge at bruge den version, som taler til dit sind og hjerte.

I overensstemmelse med de ændringer der sker i menneskeheden mht til bevidsthed og sprog, i takt med at vi kommer ind i Vandbærerens tidsalder, tilbydes her en ”lettere bearbejdet” udgave af Den Store Invokation i håb om, at det vil kunne føre til en endnu større udbredelse af denne verdensbøn.

Mennesker af god vilje over hele verden bruger denne invokation på deres eget sprog. Vil du slutte dig til dem og bruge invokationen hver dag – tankefuldt og dedikeret? Du støtter ikke nogen bestemt gruppe eller organisation ved at bruge invokationen og opfordre andre til at bruge den, for den tilhører hele menneskeheden.

Mange religioner tror på en verdenslærer eller – frelser – og kalder ham ved mange forskellige navne, bl.a. Kristus, Maitreya, Iman Mahdi, Boddhisattva og Messias. Disse navne bruges i nogle af de kristne, hinduistiske, muslimske, buddhistiske og jødiske versioner af den store invokation.

 Original dansk udgave:

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til Jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på Jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette Planen på Jorden.

OM… OM… OM…

Bearbejdet dansk udgave:

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad der blive lys på Jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Den, vi venter på, komme til syne på Jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys folde sig ud
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft
opretholde Planen på Jorden.

OM… OM… OM…