Vælg en side

Asteroider og de feminine energier

Skrevet af Ella Ostermann

Asteroider og de feminine energier

Når nye planeter er blevet ‘opdaget’, er det altid (tilsyneladende tilfældigvis) faldet sammen med, at der skete et bevidsthedsspring og noget nyt i menneskenes verden.

Opdagelsen af Uranus fandt sted i slutningen af 1700 tallet, på det tidspunkt, hvor både den amerikanske og den franske revolution fandt sted. Det var kampen for det enkelte menneskes frihed, og Uranus er planeten for lighed og frihed. Revolutionen i Frankrig havde som tema, frihed, lighed og broderskab.

I 1846 blev planeten, Neptun, opdaget. Den er planeten for mysticisme og illusion, og netop i disse år opstod idealistiske bevægelser som spiritisme og transcendentalisme.

I 1930 var turen så kommet til opdagelsen af Pluto, planeten for massetransformation, de første spæde tanker om velfærd for alle og starten på atomalderen. Menneskene blev konfronteret med truslen om kollektiv død, en ganske anderledes trussel end man før havde kendt.

Asteroider

De blev opdaget i begyndelsen af 1800 tallet og fik navne efter antikkens store gudinder:

Græsk gudindenavn Romersk gudindenavn
Demeter Ceres
Pallas Athene Minerva
Hera Juno
Hestia Vesta
Græsk gudenavn Romersk gudenavn
Zeus Jupiter
Poseidon Neptun
Hades Pluto

 

Vesta, Ceres og Juno var Jupiters, Neptuns og Plutos tre søstre. De var alle børn af den titaniske gud, Kronos/Saturn, og Rhea.

Pallas Athene var Zeus yndlingsdatter, som blev født ud af hans hoved.

Disse fire asteroider repræsenterer aspekter af det arketypiske feminine aspekt, som i de sidste 40 år har øvet større og større indflydelse i menneskenes bevidsthed.

Asteroider og kvindefrigørelse

Før asteroiderne, som ligger i et bælte mellem Mars og Jupiter, blev opdaget, havde der kun været to planeter, som blev betragtet som feminine. Det var Månen som moder og Venus som mage. Det ændrede sig først i 1900 tallet, da kvindebevægelsen opstod og begyndte at få indflydelse. Flere kvinder begyndte at deltage i samfundet i andre roller end som mor og elskerinde og til glæde for mænd. Først i 1970erne kom denne indflydelse til fuldt udtryk, og den første efemeride med asteroider blev lavet.

Kvinderne kom i stort tal ud af hjemmene og deltog på arbejdsmarkedet og kimene til nye aspekter af den feminine bevidsthed kom til udtryk. Den feminine intelligens og kreativitet frigjorde sig fra de traditionelle kvinderoller som mor og mage/elskerinde. Kvinder kom ind på mændenes arbejds- og funktionsområder, og kvindens historie og gudinde spiritualiteten blev genopdaget.

Mænd og de feminine energier

Ceres, Pallas Athene, Juno og Vesta…..disse energier som nu er aktiveret for alvor, kræver at blive udtrykt, at blive retfærdigt behandlet, accepteret og anerkendt. Det er vigtigt at huske, at de ikke kun har indflydelse på kvinder, men i lige så høj grad på mænd. Ligesom kvinder ændrer deres traditionelle roller, gør mændene det også. De responderer lige så vel på energierne og ikke mindst på de forvandlede kvinder og disses nye krav til livet.

Det gælder begge køn, at gamle mønstre skal ændres, at der er nye forventninger til dem og at de skal spille nye roller. Før i tiden projicerede mænd de feminine kvaliteter som følelser, omsorg og sensitivitet over på kvinderne, men de skal nu selv tage ejerskab over og udvikle disse kvaliteter.

Det betyder at mange mænd har opgivet machorollen og begynder at acceptere og udtrykke deres intuition og følelser. Jobmæssigt bevæger de sig nu også ind på traditionelle kvindeområder som sygeplejersker, husmødre, pædagoger m.fl. De deltager mere i børnenes opdragelse, de tager barselsorlov og deltager i højere grad end før i aktiviteterne i hjemmet.

Maskulin og feminin hjerne

Den udvikling vi som mennesker er inde i afspejler sig også i menneskenes hjerner. Den kollektive bevidsthedsudvidelse kan også ses i opdagelsen af hjernens opdeling i to dele, højre og venstre hjernehalvdel. Venstre hjernehalvdel organiserer og strukturerer informationer logisk og lineært, hvor højre hjernehalvdel tager sig af informationer, der er baseret på erfaringer og ikke umiddelbart har en logisk sammenhæng. Venstre hjernehalvdels rationelle logiske aktivitet har hersket i den tid, hvor rigtig mange mennesker har udviklet den analytiske, teknologiske intellektualisme. Det er den maskuline kvalitet eller yang polariteten. Den højre hjernehalvdel er yin polariteten, den feminine kvalitet, som er intuitiv og baserer sin aktivitet på egne overbevisninger og forbinder informationer på en mere kreativ og fri måde. Resultatet af højre hjernehalvdels tiltagende indflydelse kan ses ses i det holistiske menneskesyn, i uddannelse og undervisning, i terapi og i større opmærksomhed på psyken og dens betydning.

Som de andre planeter har indflydelse på alle mennesker uanset køn, gælder det også asteroiderne, som oven i købet ligger som en bro, der forbinder de indre og de ydre planeter.