Vælg en side

Månens faser

Skrevet af Ella Ostermann

Månens faser

Alt fødes, vokser, bliver modent, visner og dør. Det er en cyklus, der gælder både i naturen og i det store univers. Vi accepterer denne cyklus i forhold til årets gang, vi kan se den i månens faser, men disse større rytmer har også indflydelse på os.

Alt har indflydelse på hinanden. Det smukke vandfald, som langsomt udhuler stenene, det løber ned over, vinden der bærer de visne blade væk, ilden, der ændrer store tykke træer til en lille smule aske og menneskers tanker, som slet ikke er toldfri, men skabende, også når vi ikke er bevidste om det. Videnskaben har nu bevist, hvor stor indflydelse tankerne har på et menneskes liv og dets omgivelser.

Måske kan vi mennesker skabe en bedre verden, hvis også vi begynder at leve i overensstemmelse med naturens rytmer?

Cyklusser

Som det er nu, ser mange af os bort fra de cykliske rytmer, som vores legemer har brug for at leve i overensstemmelse med. Vi svømmer så at sige mod strømmen, i stedet for at svømme med den. Vi skal anerkende at vores legemer har brug for mentale og fysiske stimuli i form af ordentlig ’føde’, men også for pauser til regeneration. At leve rytmisk fører til balance.

Vores legeme er fantastisk. Det er den bil, vi kører i livet igennem, men vi passer den ikke lige så godt, som mange passer deres bil. I mange år tilgiver dette fantastiske ’køretøj’, at vi giver den forkert føde, at vi ligger på sofaen, at vi har stress, fordomme, er grådige, indtager rødvin og store bøffer, men det bliver ikke ved. Vi lægger måske ikke mærke til de små signaler om, at vi skal ændre noget, for hovedpinen går jo over med en panodil, og knæet holder op med at gøre ondt efter et par dage. Nogle af signalerne er så flygtige, at vi næsten ikke ænser dem.

Vi tror på videnskabsmændene, men de har også i stort omfang glemt naturens rytmer (selv om de er ved at genopdage dem), Vi har fået en kultur, som ved mere om, hvordan en bil virker og skal vedligeholdes end om, hvordan vi skal vedligeholde os selv. Vi lærer ikke, hvordan vi skal se sygdomme som signaler og lektier, der måske bringer os vigtige budskaber. Umiddelbart ser det ud, som om vi er blevet meget sunde. Folk i hele den rige verden løber og træner og skal blive ved at ligne 20 årige, men vi lærer ikke vores krop at kende på den måde. Vi erklærer den krig, fordi kroppen ikke konstant kan være i topform og yde optimalt. Naturen giver os både bølgedale og bølgetoppe, tid til at få vejret igen, tid til at regenerere og lære. Det vil være sundt at acceptere, at der er perioder, hvor vi er svagere, hvor vi lider, og hvor vi ikke rigtig lykkes med noget. Vi må erkende, at kroppen, som månen på himlen i løbet af en måned, kommer til syne, vokser, stråler og derefter langsomt forfalder for til sidst at forsvinde. Vi bliver med andre ord helt naturligt, og i overensstemmelse med menneskelivets rytme, ældre.

Det er vigtigt at give både krop og sind sund og god føde, og hvad kan vi så bruge de forskellige månefaser til?

Aftagende måne

I den periode på ca 14 dage, hvor månen går fra at være fuld til at ’forsvinde’, er det lettere at afgifte kroppen end i perioden med tiltagende måne. Det er i den periode ’vi ånder ud’ og er fysisk aktive. Det har vist sig, at rengøring og praktiske gøremål udføres mere problemfrit i denne periode, end når månen tiltager.

Mange sygdomme, inklusive mentale lidelser, kunne afhjælpes, hvis man afgiftede kroppen, da mange lidelser er symptomer på forgiftninger der påvirker hele kroppen, en forgiftning der måske er startet i et enkelt punkt i kroppen. Det er lidt interessant, at ingen bilejer vil hælde ny olie på sin bil, før den gamle er hældt ud, men vi mennesker kan sagtens påbegynde terapier og medicinske behandlinger uden at afgifte kroppen……..

Nymåne

Selve nymånedagen er den allerbedste til afgiftning, og det kan anbefales at tage en fastedag. Den er også rigtig god til at starte på noget nyt, som fx at slippe gamle vaner og laster. Det er lettere at bevare styringen på det tidspunkt af måneden. Det er som om, man reagerer mere roligt på ’tab’. Det er altid godt at vælge en nymånedag til en ny start.

Tiltagende måne

Perioden, når månen går fra at være usynlig til at være næsten fuld, er tiden til at afhjælpe, planlægge, optage, opbygge, ånde ind, lagre energi samt samle kræfter og søge ro og helbredelse.

I denne periode opbygger og styrker man legemet og dets organer, styrker sig selv som helhed, fordi kroppen optager hurtigere. Selvfølgelig vil en afgiftning i den aftagende fase gøre, at det nye optages bedre, og det gælder ikke kun fysisk. Det kan også være en indre oprydning, foretaget i den aftagende fase, som nu følges af implementeringen af en eller flere nye og sundere tankeformer. Det at kroppen har lettere ved at optage, betyder også, at tendensen til at få vand i kroppen er større i denne fase, og at insektstik og forgiftning (fx mad) lettere finder sted i den tiltagende måne periode.

Fuldmåne

Man kan også med fordel faste på fuldmånedagen, fordi kroppen (og sindet) netop da optager alt meget nemmere. Det er ikke klogt at overanstrenge sig rent fysisk. Med andre ord er fuldmånedagen en dag, hvor man kun fokuserer på og koncentrerer sig om opbyggelige ting. Det gælder mest denne dag, men også 2-3 dage før og efter fuldmånen, hvis man arbejder med fuldmånemeditationer.

Hvis man vil meditere ved fuldmåne, er det bedste tidspunkt selvfølgelig det eksakte tidspunkt, men ellers de to døgn før dette tidspunkt.

Konklusion

Hvis man vil leve i overensstemmelse med månens rytme, kan det sammenfattes kort

– i den aftagende periode afgifter man.

– i den tiltagende periode styrker man.

Det er klogt at udsætte anstrengende arbejde eller hård fysisk træning til månen er aftagende, fordi man ikke behøver at bruge så mange kræfter på det i den aftagende fase.

Og hvis man så lærer sig at sætte tempoet ned og samle styrke i den tiltagende fase, vil man opleve at tingene glider meget lettere.

Skulle vi ikke lade det komme an på en prøve? Ligesom med alt andet kan man ikke ændre det i et hug, men det er da interessant at se, om livet bliver bedre, hvis man lever i overensstemmelse med månerytmen – en af de mest indflydelsesrige rytmer i naturen.