Vælg en side

Astrologien og måneknuderne

Skrevet af Anne Sommer

Astrologien og måneknuderne

Hvad er måneknuder?
I astrologien arbejder man med stjernetegn, planeter og huse men også med måneknuder. Måneknuderne er fiktive, usynlige knudepunkter eller skæringspunkter, der beregnes ud fra det sted, hvor månen krydser solsystemets bane (ekliptika).

Den nordlige måneknude er opstigende , og den sydlige måneknude er nedstigende. De er altid 180 grader fra hinanden. Måneknudernes bane går mod uret.

Hvad kan måneknuderne fortælle?

Måneknuderne er forbindelsen mellem vor fortid, nutid og fremtid. Det er et udtryk for, hvor vi kommer fra, og hvor vort fremtidige fokus vil være.

I den astrologiske mytologi repræsenterer måneknuderne dragen. Den nordlige måneknude, Rahu er dragens hoved, den der giver, og den sydlige måneknude, Ketu er dragens hale, den der tager. Rahu og Ketu er vigtige i Vedisk astrologi og i Hindu mytologi.

Den nordlige måneknude er det sted, hvor vi får det, vi skal leve videre af, men det er også her, vi er mest usikre. Den sydlige måneknude er det, vi skal give slip på, og det er samtidig det, vi føler os mest trygge ved, det vi har tillagt os i den første del af vores liv. Rahu – slangens hoved reagerer intelligent, mens Ketu, Rahus krop eller hale reagerer instinktivt.

Man skal høste sine erfaringer, men man skal ikke holde fast på de omstændigheder, der skabte dem. Det er svært at slippe gamle vaner eller mønstre og tilegne sig nye, og det tager tid at integrere erfaringerne. Den sydlige måneknude viser den base, som vi kommer fra, og der hvor flest mennesker søger hen for at forstå deres fortid.

Den nordlige måneknude – vores skæbne

Den nordlige måneknude kan give os svar på, hvorfor vi er her. Den er forbindelsen til fremtiden, og til de nye erfaringer, vi skal tilegne os i vores udvikling som mennesker. Den nordlige måneknude siges at repræsentere vor karma, det vil sige de anlæg, der får os til at gøre bestemte ting. Den angiver den gunstige retning for spirituel vækst, og viser også hvilket område man har behov for at udvikle, for at skabe denne vækst.

Måneknuderne er lidt over 18 år om at passere igennem alle 12 stjernetegn og tilbringer således ca. 1 1/2 år i hvert tegn. I horoskopet vil tegnet, hvor den nordlige måneknude befinder sig, angive de psykiske træk, vi skal udvikle i vor søgen efter spirituel vækst. Den nordlige måneknudes hus position viser i hvilket område af vort liv, vi vil investere tid og energi for at opnå vækst, lykke og tilfredshed. Ofte opdager vi dette i en alder af 18 1/2 år eller 37 år. Aspekter fra andre planeter til den nordlige måneknude viser, hvilke personlighedstræk, der hjælper eller hindrer os i at finde og udforske den spirituelle bane. Der findes forskellige tabeller, der viser, hvor måneknuderne befandt sig, da vi blev født.

Måneknuderne har også betydning for hele menneskeheden, for den tidsepoke, vi lever i. Tegnpositionen viser hvilet område, der fokus på i verden lige nu, og hvad der skal forandres og udvikles. Den 2. september i år bevæger den nordlige måneknude sig fra Skytten ind i Skorpionens tegn og den sydlige måneknude fra Vædderen ind i Tyrens tegn. Skorpionen og Tyren er begge feminine stjernetegn.

Vi har i nogle århundreder haft et maskulint præget samfund. Konkret viden, videnskab og logik, det rationelt forklarlige har været fremherskende i vores præstationssamfund. Men der findes også et ubevidst vegetativt liv, som ikke lige passer ind i vores logiske verden. Det vegetative relaterer mere til det feminine, som også er en vigtig del af det enkelte menneske, af os alle. Den opstigende måneknude er så at sige indstigningen til dette ubevidste vegetative liv, det vil sige, det vi skal lære – og den nedadgående måneknude er udstigningen, det vi skal opgive i livet.

Den nordlige måneknude er en recept på forandring af vores fortidige betingelser. Vores ascendant er vores sjæls vibration, mens vores nordlige måneknude indikerer en mulig vej, der hjælper vor sjæls udvikling ved at nedbryde tidligere livs mønstre (vores sydlige måneknude). Vor nordlige måneknude er ikke vor sjæls essens, men mere en spirituel vej, som vi kan vælge.

Måneknuderne er, som tidligere nævnt, ikke fysiske, de er punkter i verdensrummet på ekliptika, hvor månen krydser solens bane. Det fortæller to ting: For det første, kan de opfattes som spor, der peger til en brugbar vej, og for det andet, viser de solens bane. Det betyder, at de ønsker vor opmærksomhed. De ‘rækker hænderne ud’ efter os på vor spirituelle rejse, de viser os, hvor vi gentager mønstre, der begrænser os.