Vælg en side

Fuld- og nymåne og større eklipser

Skrevet af Ella Ostermann

Fuld- og nymåne og større eklipser

Et år er delt op i perioder (måneder) på baggrund af samspillet mellem sol og måne. En periode går fra nymåne til nymåne. Ved nymåne befinder Solen sig bag månen, som ikke lyser i sig selv, og ved nymåne skjuler den helt Solens lys.

I disse ’måneder’ på ca 29½ dag kan mennesker, der har valgt at gå den spirituelle vej med stor fordel benytte de to tidspunkter, hvor solen henholdsvis skjules af Månen (nymåne) og belyser Jorden og Månen med sit strålende lys (fuldmånen).

Disse to tidspunkter i løbet af en måned vil med tiden blive ’helligholdt’ som i gamle dage, men ud fra en konkret og bevist viden om den særlige energi, der er til stede. 

Lige nu er det mennesker, som har oplevet et subjektivt bevis, eller blot er overbevist om dette som værende et faktum, der mediterer ved fuld- og nymåne for at drage nytte af de energier, der er til rådighed.

Ved fuldmånen er der direkte adgang til Solens livgivende energier, som for os heldigvis bliver transponeret af engle, mestre og mennesker, som har en større bevidsthed end os, så vi ikke brændes op af den uendeligt stærke energi, der er i Solen. Vi kan rent fysisk mærke, hvor stærk den er, når vi er ude i solen en hel dag. Hvorfor skulle den ikke have en lige så stor indflydelse på vores tanker og følelser?

Spiritualitet

Denne viden, som de alle selv har tilegnet sig, bruger grupper af mennesker over hele verden, når de mediterer ved fuldmåne for at bringe mere spiritualitet ind i vores meget materialistiske verden.

Spiritualitet er i virkeligheden alt det, der tilskynder et menneske til at overvinde sin egoisme, frygt, inerti og kærlighed til fornøjelser. Spiritualitet er alt det, der tilskynder mennesker til at disciplinere sig, til at forsøge at kontrollere og styre de utæmmede kræfter, instinkter og følelser, der syder og bobler inden i dem. Spiritualitet er alt det, der får mennesker til opdage og erkende en større virkelighed. Det kan være en social virkelighed, men det kan også være en ideal virkelighed, som ikke umiddelbart kan ses, men som de ved eksisterer. Under alle omstændigheder vil erkendelsen få dem til at gøre en indsats for at udvide deres personligheds grænser, så de kan blive et med denne virkelighed.

Ved nymåne mediterer disse grupper af mennesker for at manifestere det, de har opfanget ved fuldmåne. De gør personligt, ud fra deres forudsætninger, hvad de kan for at igangsætte eller styrke gode tiltag, som kan gøre vores verden til et bedre sted at leve. De sår nogle frø i sig selv med henblik på at tjene andre, og så vil fuldmånen med hele sin vidunderlige styrke give styrke til projekterne. Man behøver ikke selv at sætte projekter i gang, tværtimod kan det være en god ide at sende styrke til nogen af alle de fantastiske initiativer, der allerede er i gang: FN og alle dets organisationer, EU, Amnesty International, Læger uden grænser etc.

Større eklipser

Både små og store eklipser påvirker mennesker forskelligt alt efter, hvor deres bevidsthed er fokuseret. De påvirker dem, der er spirituelt interesseret, anderledes end dem, der kun tænker på sig selv. Sådanne eklipser har det med at afsløre det, der er skjult, så man kan gøre noget ved det. De bringer sandheden frem i lyset, tiden opleves at gå hurtigere, og de giver også en mulighed for, at vi kollektivt kan fremkalde den spirituelle vilje til at skabe et bedre liv for alle levende væsner på denne klode. Sådanne eklipser varer ikke kun de få timer, de er synlige, men har indflydelse i mindst tre måneder før og efter det eksakte tidspunkt for eklipsen.

Ligesom vi kan forberede os til fuld- og nymånemeditationer kan vi også forberede os bevidst på disse større eklipser ved at udelukke uvæsentlige ting og skabe et roligt rum i vores liv, så vi kan tage imod energierne og sende dem videre ud i menneskeheden.

Astrologen Rudhyar siger om store solformørkelser, at der er en mulighed for, at en intens følelse eller intuition kan komme fra det ubevidste og tage form som en bevidst tanke. Vi kan kun blive modtagelige for intuitive ideer ved at styrke vores spirituelle indre liv. Intuitionen tilskynder os i virkeligheden altid til at gøre noget, der ikke kun kommer os selv til gavn og glæde. Kun ved at mindske vores interesse i det, som handler om os selv og vores egen personlige udvikling, kan vi gradvist befri vores konkrete tankesæt.