Vælg en side

Verdensmoderen er psykisk energi

af Ella Ostermann

Psykisk energi er der altid, og den har mange navne:
Sophia, Helligånden, Shakti, Dakini, Saraswati, Isis, Shekina, Maria, Orenda og mange flere.

Verdensmoderen er al den viden og kærlighed der eksisterer, og som vi kan tilegne os og udtrykke. Hun er al psykisk energi. Kun gradvist kan sløret for hendes ansigt løftes. Det ville være alt for meget for os, hvis al viden og kærlighed, al psykisk energi, blev afsløret på en gang. Det ville vi ikke kunne rumme. Efterhånden som vi udvider vores bevidsthed løftes sløret en smule, fordi vi kan rumme mere.

Psykisk energi kaldes også Verdensmoderens åndedrag.

Psykisk energi er en kombination af ild, kærlighed og lys. Den fremkalder indre oplysning, og når et menneske udvider sin bevidsthed, ‘får det’ mere psykisk energi og kan se verden i et klarere lys. Den psykiske energi gør sindet i stand til at fungere og forstå og inspirerer det til at sætte sig mål. I virkeligheden får sindet alle sine kræfter fra den psykiske energi, der altid er der, men som vi ikke altid bruger. Vi lukker sommetider døren for den, oftest uden at være klar over det.

Imperil

Når vi lukker døren, skaber vi et lille egoistisk univers med tykke mure. Den psykiske energireserve, vi har tilegnet os, krystalliserer og lægger sig som aflejringer på nervebanerne. Det betyder, at vi beskytter og forsvarer vores lille verden med vrede, had, misundelse, jalousi og irritation osv., som begrænser vores udsyn og rummelighed. Disse aflejringer kaldes ’imperil’.

Hvis man ikke gør noget for at ’fjerne’ disse aflejringer, bliver de til en lammende gift. Imperil ødelægger den psykiske energireserve og udryddes først, når man gør noget for at fjerne frygt og tvivl og selvmedlidenhed. Disse tre er ikke altid nemme at opdage, men hvis man vil være sund og rask, må man ’finde’ deres skjulesteder og ’fjerne dem’.

Accept og metode

For at kunne det, må man acceptere, at de findes. Man kan ikke gøre noget ved noget, der ikke findes. Så kan man bruge den psykiske energi til at fjerne dem. Den er der altid!

 • Man skal

  * Tænke klart, meditere og bede

  * Gøre noget for andre

  * Stræbe efter at skabe noget

  * Tilgive

  * Befri sig selv og andre fra frygt og ængstelse

  * Gøre en indsats for at præstere noget

  * Udvide sin bevidsthed, blive mere rummelig

  * Bruge de rette ord på rette tid og sted, og med ret motiv

  * Holde sit hjerte fuld af ild og medfølelse.

  Sådan bruger man den psykiske energi til at forblive sund, energisk og rask.

De der har skal få

Mængden af psykisk energi betinger, hvordan vi fungerer, fordi den både oplyser sind og hjerte. Hvis sindet er åbent mod både indre og ydre verdener, hvis mennesket er optændt af ’den hellige ild’, er sindet inspireret af psykisk energi. Jo mere vi bruger af den psykiske energi, des mere genererer vi.

I biblen beskrives det med ordene, at de der har, de skal få, og at alt vil blive taget fra dem, der ikke giver. De, der er åbne overfor og bruger den psykiske energi, vil få ’adgang’ til stadigt mere.

Vi skal tænke klart,
vi skal tilgive,
vi skal skabe.

Det foregår alt sammen i sindet, og den psykiske energi er da også særligt aktiv og kraftfuld i tankernes og den mentale verden. Den tilintetgør de mørke skyer af had, misundelse, jalousi og forræderi, som bringer lidelse til mennesker, der har lukket døren for den. Hvis man skyder en giftig pil mod en anden, der aktivt bruger og derfor er beskyttet af psykisk energi, vender pilen tilbage som en boomerang, og med endnu mere ødelæggende kraft end den, som den blev sendt af sted med.

Et klogt menneske, der er ’ladet med’ psykisk energi, sender sjældent pile af sted mod andre. Det ved at dets fjender nok skal sørge for at ødelægge sig selv. I stedet sender det gode tanker til dem for at beskytte dem mod følgerne af deres egne pile, når de vender tilbage.

Psykisk energi som helbreder

Psykisk energi er ikke kun forbundet med tanker og følelser, men også med det fysiske legeme. Et menneske kan sommetider kurere sine fysiske dårligdomme ved hjælp af psykisk energi, fordi den kan opbygge vævet, genoplade blodcellerne og reparere skadede dele af legemet.

Derfor er det vigtigt at meditere, bede og stræbe spirituelt. På den måde får man genereret mere af og aktiveret den psykiske energi. Den bliver stærkere af entusiasme og den indre trang til at gøre noget for andre. Den forstærkes, når man er fokuseret og opmærksom og gør en indsats for at tænke gode tanker og nære kærlige følelser.

De gamle plejede at sige, at kun i moderens – den psykiske energis – arme, kan man finde hvile, for

Verdensmoderen er her altid.
Hun forener alle levende skabninger på jorden.
Hun er medfølelsens princip.