Vælg en side

Verdensmoderen er psykisk energi

Skrevet af Ella Ostermann

Verdensmoderen er psykisk energi

Psykisk energi er der altid, og den har mange navne:
Sophia, Helligånden, Shakti, Dakini, Saraswati, Isis, Shekina, Maria, Orenda og mange flere.

Verdensmoderen er al den viden og kærlighed, som vi kan tilegne os og udtrykke. Hun er al den psykiske energi, der er til rådighed. Kun gradvist kan sløret for hendes ansigt løftes, da det ville være for meget for os, hvis alt blev afsløret på en gang. Det ville vi ikke kunne rumme, men efterhåndens som vi udvider vores bevidsthed, kan vi rumme mere, og mere kan afsløres.

Psykisk energi kaldes også Verdensmoderens åndedrag.

Psykisk energi er en kombination af ild, kærlighed og lys. Den fremkalder indre oplysning, og når et menneske udvider sin bevidsthed, bliver det med tiden bedre til at se tingene, som de er. Det er den psykiske energi, der gør sindet i stand i stand til at fungere og forstå, og det er den, der inspirerer sindet til at sætte sig mål. I virkeligheden får sindet alle sine kræfter fra den psykiske energi, der altid er der, men som vi ikke altid bruger. Vi lukker sommetider døren for den, oftest uden at være klar over det, og når døren er lukket, mangler vi den, og vi bliver selvcentrerede.

Når vi lukker døren, skaber vi et lille egoistisk univers med tykke mure. Derved krystalliserer den psykiske energireserve, vi har tilegnet os, og lægger sig som aflejringer på nervebanerne. Det betyder, at vi beskytter og forsvarer vores lille verden med vrede, had, misundelse, jalousi og irritation osv., hvilket gør vores udsyn meget begrænset. Helena Roerich kalder disse aflejringer ’imperil’. Hvis man ikke gør noget for at ’fjerne’ dem, bliver de til en lammende gift. Imperil ødelægger den psykiske energireserve og udryddes kun, efterhånden som man fjerner frygt og tvivl og selvmedlidenhed. Disse tre er ikke altid nemme at opdage, men hvis man vil være sund og rask, må man ’finde’ deres skjulesteder og ’fjerne dem’. Man skal acceptere at de er der, og derefter skal man bruge den psykiske energi til at fjerne dem. Den er der altid!

 • Man skal

  * Tænke klart, meditere og bede

  * Gøre noget for andre

  * Stræbe efter at skabe noget

  * Tilgive

  * Befri sig selv og andre fra frygt og ængstelse

  * Gøre en indsats for at præstere noget

  * Udvide sin bevidsthed, blive mere rummelig

  * Bruge de rette ord på rette tid og sted, og med ret motiv

  * Holde sit hjerte fuld af ild og medfølelse.

  Sådan bruger man den psykiske energi til at forblive sund, energisk og rask.

Mængden af psykisk energi betinger, hvordan vi fungerer, fordi den både oplyser sind og hjerte. Hvis sindet er åbent mod både indre og ydre verdener, hvis mennesket er optændt af ’den hellige ild’, er sindet inspireret af psykisk energi. Jo mere af den psykiske energi vi bruger, des mere genererer vi. I biblen beskrives det med ordene, at de der har, de skal få, og at alt vil blive taget fra dem, der ikke giver. De, der er åbne overfor og bruger den psykiske energi, vil få ’adgang’ til stadigt mere.

Vi skal tænke klart,
vi skal tilgive,
vi skal skabe.

Alt sammen noget der foregår i sindet, og den psykiske energi er da også særligt aktiv og kraftfuld i tankernes eller den mentale verden. Den tilintetgør de mørke skyer af had, misundelse, jalousi og forræderi, som bringer lidelse til mennesker, der har lukket døren for den. Hvis man skyder en giftig pil mod en anden, der anvender og derfor er beskyttet af psykisk energi, vil denne pil vende tilbage som en boomerang med endnu mere ødelæggende kraft end den, som den blev sendt af sted med.

Et klogt menneske, der er ’ladet med’ psykisk energi, sender sjældent pile af sted mod andre. Det ved at dets fjender nok skal sørge for at ødelægge sig selv. I stedet sender det gode tanker til dem for at beskytte dem mod følgerne af deres egne pile, når de vender tilbage.

Psykisk energi er ikke kun forbundet med tanker og følelser, men også med det fysiske legeme. Ved hjælp af den kan et menneske sommetider kurere sig selv for fysiske dårligdomme, fordi den kan opbygge vævet, genoplade blodcellerne og reparere skadede dele af legemet.

Derfor er det vigtigt at meditere, bede og stræbe spirituelt. På den måde får man genereret mere af og aktiveret den psykiske energi. Den bliver stærkere af entusiasme og den indre trang til at gøre noget for andre. Den forstærkes, når man er fokuseret og opmærksom og gør en indsats for at tænke gode tanker og nære kærlige følelser.

De gamle plejede at sige, at kun i moderens – den psykiske energis – arme, kan man finde hvile, for

Verdensmoderen er her altid.
Hun forener alle levende skabninger på jorden.
Hun er medfølelsens princip.