Vælg en side

Den 22. september var det efterårsjævndøgn. Jævndøgn er, når dagen og natten astronomisk set er lige lange ligesom ved forårsjævndøgn. Det er et farvel til sommeren!

Samtidig nåede fuldmånen sin fylde dagen før den 21. september med Solen i Jomfruens tegn og Månen i Fiskene. Fiskene er et visionært tegn, der nærer vores idealisme og inspirerer vores fantasi. Månen var samtidig i konjunktion med den psykisk følsomme Neptun, og det føjede stærke mystiske kvaliteter til denne fuldmåne.

Vores reaktion på et set-up som dette afhænger af, hvor komfortable vi er med fisketemaerne: tilgivelse, overgivelse, tillid og tro. Solen i Jomfruen forsikrer os om, at løsningerne på vores problemer ligger i at analysere situationen, at skelne mellem ’godt’ og ’dårligt’ og så eliminere det, der er ’dårligt’ og at skabe en organiseret og effektiv plan for forbedringer. Men måske er dette kun halvdelen af løsningen for et gunstigt resultat.

Løsningen ligger ikke altid i at skulle kontrollere omstændighederne for at få vores liv til at fungere. Den anden halvdel af løsningen ligger måske i Fiskenes tegn, som via sin tro og tillid til at alt nok skal løse sig på en positiv måde, overgiver sig til energierne, og lader tingene ske af sig selv. Det er ikke et spørgsmål om at miste kontrollen, men om at bevare tillid til at universet nogle gange løser problemerne for os.    

Tilgivelse

Tilgivelse er det ord, der kommer til os, når vi stiller ind på fiskeenergierne. Der er mange niveauer af tilgivelse, som dybest set er den proces, der frigør os fra den smertefulde oplevelse af skyld og offer.

 Først og fremmest er der tilgivelse af os selv – for ting vi har gjort eller ikke gjort, ord vi sagde eller ikke fik sagt, bevidsthed vi havde i os, men som vi ikke handlede ud fra, eller i det mindste ikke gjorde så perfekt, som vi havde håbet.

Tilgivelse af vores kære, for de samme “synder”. Mange mener, at det er lettere at tilgive dem, som vi allerede føler kærlighed for. Nogle mennesker synes modsat, at det kan være det sværeste. Derefter tilgivelse af alle – og det omfatter dem, vi føler os mest på linje med, og dem, vi betegner som ’andre’ eller ’forkerte’. Vi har alle tidspunkter, hvor vi er fanget af den fysiske verdens oplevelser og ikke er i stand til at se det større billede, ikke er i stand til at stole på den kraftfulde kærlighed og det lys, der findes i os. Vi tror måske, at vi skal kontrollere det ydre miljø og andre mennesker for at være sikre.

Det er derfor, at selvtilgivelse er det vigtigste første skridt. Når vi har tilgivet os selv, er det langt lettere at forstå andre og have medfølelse med dem, der er fanget i den fysiske verdens problemer, og som måske endnu ikke er bevidste nok til at ændre deres frygtbaserede perspektiv.

Tilgivelsesproces

I denne tilgivelsesproces kan det være meget svært at sige “jeg tilgiver dig” og fuldt ud mene det. Det er fordi vores sind har en tendens til at udfylde det tomme felt: “Jeg tilgiver dig for ________”, det minder os om alle de forfærdelige ting, nogen gjorde, som behøver tilgivelse. Så er vi tilbage til følelsen af skyld, og det er ikke sand tilgivelse.

Når dette sker, er det bedre at sige: “Jeg er tilgivelse”! Det gør os i stand til at være tilgivelses-energien, uden at vores sind tager os tilbage til et sted af modstand.

Ubetinget kærlighed

Ubetinget kærlighed er en anden af den sensitive fisks kvaliteter, det er et koncept, der er blevet stærkt misforstået. Mange af os lærer, at det at elske nogen ubetinget betyder, at vi i det væsentlige tillader andre at drage fordel af os. Men den fortolkning tager os ind i martyrium og passivitet, to af Fiskenes skyggeegenskaber. En sundere fortolkning af ubetinget

kærlighed er “evnen til at fastholde kærligheden i alle situationer”.

På samme måde som i “tilgivelsesprocessen”, forsøger vi at blive i energien og ikke lade vores opmærksomhed blive afledt af tanken om, hvordan vi skal anvende tilgivelsen ‘i den virkelige verden’. Mennesker, der arbejder ud fra fiskeenergierne, ‘handler’ ud fra følelsen, og tilgivelsen bliver en indre handling.

Fuldmånen

Når Solen og Månen er i de modsatte stjernetegn, kræver det en balance mellem det, de to tegn repræsenterer. I dette tilfælde, må vi påkalde de højere kvaliteter hos både Fiskene og Jomfruen. Det er nødvendigt at anvende Fiskenes kvaliteter, tilgivelse og ubetinget kærlighed konstruktivt, og det er Jomfruens rige, at se, hvilke forbedringer, der kan foretages og definere de nødvendige praktiske trin.

Fuldmånen aktiverede den sidste grad af Fiskenes tegn, 29 grader, før solen bevægede sig ind i Vægtens tegn, og det forstærkede fornemmelsen af vigtigheden af at forene Fiskenes metafysiske fremgangsmåde med Jomfruens funktionelle formål. Man fornemmer i denne grad, hvad der behøves i enhver enkelt situation. Vi erkender, at energien forstærkes, der hvor vi fokuserer vores opmærksomhed. Vi bliver, hvad vi fokuserer på!