Vælg en side

Tre gyldne regler

Skrevet af Ella Ostermann

Tre gyldne regler

 

Hvis du ønsker at forstå og hjælpe andre, er følgende tre gyldne regler ‘hvid magi’ og gode at meditere og tænke over.

De fleste bruger familie, venner og kolleger, når de har problemer, men også terapeuter (psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, coaches, alternative behandlere etc). Heldigvis er det nu alment accepteret at søge hjælp, ikke kun til fysiske og praktiske problemer, men også til psykiske eller indre problemer. Det viser sig ofte, at hvis man får hjælp til indre problemer, løser de fysiske og praktiske sig lettere.

Vi kan alle hjælpe hinanden, og i Alice Baileys bog ”Hvid Magi” findes 3 gyldne regler, man kan følge, hvis man ønsker at hjælpe andre mennesker. Det kræver, at man sætter sig selv til side så godt man kan, at man ikke går ind og blander sig i eller ‘løser’ det andet menneskes problem. Man holder sig fri af det andet menneske, men giver af sit eget lys og sin medfølelse, sådan at mennesketet får styrke til at løse sit problem.

Når Alice Bailey bruger betegnelsen ’bror’ refererer det til ’menneske’ i modsætning til ’deva’. Altså til mennesker af begge køn. ’Bror’ og ’han’ kan derfor erstattes med ’søster’ og ’hun’.

 Regel 1:

Træd ind i din brors hjerte og se hans lidelse. Tal så. Lad det talte ord formidle den mægtige kraft, han behøver for at løsne sine lænker. Du skal ikke løsne dem. Din opgave er at tale med forståelse. Den kraft han modtager vil hjælpe ham til at løse opgaven.

Du skal føle med det andet menneske og udtrykke din forståelse i ord, sådan at den anden person føler sig forstået. Det er det vigtigste overhovedet. Kom ikke med lange udredninger om dig selv, brug måske et enkelt eksempel, som viser at du forstår.

Første regel kræver sand medfølelse.

 Regel 2:

Træd ind i din brors sind og læs hans tanker, men kun når dine tanker er rene. Tænk så. Lad de tanker, der skabes, træde ind i din brors sind og blande sig med hans. Hold dig helt ubundet og neutral, for ingen har ret til at påvirke sin brors sind. Den eneste ret, der findes, vil få ham til at sige: ”Han elsker. Han står mig bi. Han tænker med mig, og jeg har styrke til at gøre det rigtige.” Lær at tale og tænke sådan.

Her er det vigtigt, at du ikke projicerer dine egne tanker ind i den anden. Du skal rense dine egne tanker for dine problemer og ambitioner om at hjælpe og fra at sætte et mål for den anden. Du skal føle og tænke med den anden på hans præmisser og ikke dine egne.

Anden regel kræver medfølelse og indsigt.

 Regel 3:

Foren dig med din brors sjæl og kend ham som han er. Det kan kun gøres på sjælens plan. Ellers vil denne forening give næring til hans lavere liv. Fokusér så på planen. Han vil da se den rolle du og han og alle mennesker spiller. Så vil han træde ind i livet og vide at opgaven er udført.

En sådan hjælp kan kun gives af et menneske, der har sjælskontakt, af et menneske, som har udviklet sand forståelse, er ydmygt og føler sig som ét med alle andre levende væsner.

Disse tre regler er gode at have in mente, når man taler med andre mennesker, der har brug for hjælp.

Kilde: Hvid Magi af Alice Bailey