Vælg en side

Julen - set i et andet lys

Skrevet af Ella Ostermann

Julen – set i et andet lys

De tidspunkter på året, hvor solen når den sydlige og den nordlige vendekreds, vender om og går den anden vej, har altid været højtider, hhv. vintersolhverv og sommersolhverv. I tusinder af år har forskellige religioner på den nordlige halvkugle fejret, at lyset vendte tilbage. Vintersolhverv er også det tidspunkt, der altid er blevet forbundet med, at en højtudviklet budbringer kom for ved sit eksempel og sine ord at bringe ny inspiration og nyt lys til verden og menneskene.

Kristendommens budbringer er Kristus. Han indledte en tid, hvor temaet var og også i praksis har vist sig at være LYS.

Der er kundskabens lys, som konstant er blevet, og i dag bliver meget hurtigere stærkere på grund af den omfattende undervisning, der foregår overalt i verden. Formålet med al undervisning er dybest set at bringe menneskene ind på vejen mod indre oplysning.

Det allervigtigste for menneskeheden netop nu er, at så mange mennesker som muligt ledes ind på den ’oplyste vej’, først i form af viden om den fysiske verden og siden om de indre verdener, som endnu ikke er erkendt af så mange. Men al denne undervisning kunne ikke lade sig gøre uden et andet lys, nemlig det fysiske lys på kloden, som gør, at mennesker kan arbejde og studere på alle tider af døgnet.

Selv om der er to tusind år siden Jesus Kristus levede på jorden, har hans liv og virke stadig stor indflydelse. Han kom med to store sandheder

– mennesket har en sjæl
– nøglen til frihed er at tjene

Han underviste ved sit eksempel, når han gik rundt og gjorde gode gerninger, healede de syge, bad og underviste om gudsriget. Han gav både fysisk og åndelig føde til sine medmennesker. Han viste os vejen til et oplyst og åndeligt liv.

Jesus Kristus bragte nyt lys til menneskeheden ved sit eksempel og sine ord. Han viste os hvilke egenskaber, vi skal udvikle for at blive for at hele mennesker.

Han formål var at skabe rette menneskelige relationer på jorden ved at inspirere mennesker. På sin vis kan man sige, at det begynder at lykkes nu to tusind år efter, for er det ikke et bevidst eller ubevidst ønske i alle mennesker, at vi skal have en bedre verden for alle?

Den gode vilje, som findes i alle mennesker, vil en dag føre til, at der bliver fred mellem mennesker, i alle lande og mellem alle nationer, fordi det er et så stort ønske. Ifølge karmaloven får vi nemlig alle – ALLE – vores ønsker opfyldt! Det er måske værd at tænke lidt over.

Jesus Kristus blev som andre budbringere født i det mørkeste mørke, hvor solen er længst sydpå.

Og hver eneste julenat fødes Kristus = kærligheden i menneskenes hjerter. Meningen med denne ’årlige fødsel’ er, at mennesker skal glæde sig med og over hinanden og kærligheden.

Hvor mange tænker på stimulering af kærlighedskimet i hjertet og fødslen af lyset julenat?

Desværre er julen blevet meget materialistisk og drejer sig nu primært om forbrug, gaver og mad. Det var ikke det, der skulle fejres, men derimod tilskyndelsen til medfølelse og rette forhold mellem mennesker.

Selv om vi er blevet mere oplyste på alle måder, har vi endnu ikke forstået den symbolske betydning af fødslen i Betlehem. Navnet betyder ’brødets hus’, og budskabet er, at når det indre lys og kærligheden fødes i os, kan vi forstå, at vi skal dele brødet, verdens goder. Det er den impuls, der kommer hver eneste julenat.

Den nye spiritualitet

Hvis man ser sig omkring, kan man midt i alt det forfærdelige, der sker, se opmuntrende tegn på, at menneskeheden er på vej, og på at udviklingen går i den rigtige retning. Masser af mennesker vender sig mod åndelige værdier i disses mange forskellige klædninger. De giver til gode formål og vil gerne betale for velfærd, så alle kan få og ikke kun de i forvejen privilegerede. Og ikke mindst ønsker de i deres hjerter fred baseret på rette menneskelige relationer, som de bidrager til at skabe på den måde, de nu kan.

De reagerer mod den materialistiske religion og ønsker at give folk Moder Jord, den sande Jomfru Maria, tilbage. Maria eller Moder Jord har alt for længe haft en mindre væsentlig rolle i den kristne kirke, men menneskene vil have hende og ære hende. De har bragt hende frem i forgrunden. De ærer hende og jorden lige så meget, som de ærer Gud og himlen.

Den åndelige vækkelse, der foregår i vores tid, er lovende. Mennesker er nu så oplyste, at de selv vil søge sandheden. Det betyder, at rigtig mange ’sammenstykker’ deres egen religion, hvilket møder modstand hos dogmatikere, som mener at de har sandheden, men denne ’hær’ af mennesker, som vokser dag for dag, bruger deres sunde fornuft og gode vilje, og langt de fleste af dem erkender, at deres sandhed er relativ. Mange må, ofte med sorg, se deres sandhed ændre sig, men de accepterer, at den må ændres i erkendelse af, at intet menneske har eller kender den endegyldige sandhed.

Lad os i julen lægge vægten på den årlige fødsel af Kristus = kærligheden i vores hjerter og samværet med andre mennesker og modtage impulsen til at dele med andre, til af egen fri vilje at arbejde på at leve livet, som Jesus Kristus gjorde det, ikke for hans skyld, men for jorden og menneskeheden, og fordi vi ikke kan lade være.