Vælg en side

Farven orange

Skrevet af Anne Sommer

Farven orange

Orange er solens farve og farven for stjernetegnet Løven, som også har relation til solen. Orange er vital, skaber liv og glæde samt evnen til at være til stede i øjeblikket, at være nærværende. Den stimulerer det legende og det spontane i mennesket, men indikerer også betænksomhed og omtanke overfor andre.

Farven orange har sit navn fra frugten appelsin (engelsk: orange), appelsinfarvet, rødgul. Navnet stammer fra Persien, og det kom til Europa i løbet af 1200-1300 tallet, fordi vi begyndte af få appelsiner fra Kina. I den tidlige kirke var orange symbol for hæder, dydighed og jordens frugter, alle disse er naturligvis forbundet med solen.

Orange er en sekundær farve blandet af to primære farver rød og gul. Rød står for energi og aktivitet og gul for mental visdom. Farven har en stærkt aktiverende påvirkning, men den giver også en dynamisk energi for healing, og evnen til at diskrimitere og foretage kloge beslutninger. Orange er den eneste farve, der ikke kan være kold. Dens energi er maskulin.

Komplementærfarven til orange er blå, som har direkte forbindelse til mennesket som et intelligent væsen. Den er vogter af det femte princip, manas, det mentale i dets relation til personlighedens helhed.

Orange fremkalder generelt vitalitet, dynamik, energi, originalitet, kontakt og noget ukonventionelt. Den giver glæde, varme, evner for leg, morskab og fysisk stimulering.

Orange stimulerer det æteriske legemes funktion, den fjerner ophobninger og øger strømmen af prana. Orange hjælper også med at fokusere i hovedet og kan derfor anvendes i sygeværelset for at hjælpe overgangen for en døende person.

Orange er ildens og flammernes farve. Det er ildens orange-røde, der stråler på alt i den menneskelige udviklings tre verdener, og orange har en direkte forbindelse med mennesket som et intelligent individ.

Orange er farven for det mentale plan, farven der markerer det, der brænder. Den er symbolet på flammer og er mærkeligt nok den farve, der står for separation. Den okkulte orange er ikke præcis den samme farve, som den orange vi sædvanligvis kender. Eksoterisk orange er en blanding af gul og rød, esoterisk orange består af en renere gul, hvor den røde kun kan anes.

Den orange stråle kom til os som en vibration fremkaldt af den kosmiske stråle for aktivitet i det tidligere solsystem. Kraften fra orange (hvilket er en videnskabelig opfattelse af intelligens) kommer til os for at fuldkommengøre kæden mellem ånd og form, mellem liv og de legemer, som livet søger at udtrykke sig igennem.

I den menneskelige udviklings tre verdener er det ildens orange farve, der stråler på alt. Orange udstråler fra det femte plan, det mentale, og farven ligger bag det femte princip, som er et resultat af den esoteriske fremsigelse af de okkulte ord: ”Vor Gud er en fortærende ild”. Disse ord anvendes om manasprincippet, den intelligensens eller fornuftens ild, som stimulerer og leder den aktive personligheds liv. Det er fornuftens lys, der oplyser vejen for mennesket gennem lærdommens hal til visdommens hal. I visdommens hal opdages lysets begrænsninger, og selve den struktur, som kundskab har opbygget, nedbrydes af den fortærende ild. Denne ild fortærer det prægtige fængsel, som mennesket har opbygget gennem mange inkarnationer og frigør det indre guddommelige lys. Derefter smelter de to ild sammen og stiger opad.