Vælg en side

Wesakfesten

Skrevet af Anne Sommer

Wesakfesten

Wesakfesten er den anden af de tre store fuldmånefester, og den er knyttet til Tyrens tegn. På dette tidspunkt står Solen i Tyren og Månen i det modsatte tegn, Skorpionen. Den igangsættende ild fra Vædderen fortsætter til den jordbundne Tyr og distribueres af den luftige Tvilling. Tyrens fuldmånefest eller Wesakfesten er den vigtigste af disse tre fuldmånefester, og den har stor betydning for mennesker fra alle trosretninger. Det er festen, hvor de to store ledere for Østen og Vesten mødes. Kristus og Buddha er åndelige brødre, og under denne fuldmåne står de i tæt forbindelse med hinanden og samarbejder for at gøre menneskeheden modtagelig for åndelig kraft og forny impulsen til det åndelige liv her på Jorden.

Denne fest er af stor betydning for mennesker af alle trosretninger. Det er festen, hvor de to store ledere for Østen og Vesten mødes. Kristus og Buddha er åndelige brødre, og under denne fuldmåne står de i tæt forbindelse med hinanden og samarbejder for at gøre menneskeheden modtagelig for åndelig kraft og for at forny impulsen til det åndelige liv her på Jorden.

Under Wesakfesten vender Buddha, i æterisk form, tilbage til Wesak dalen i Tibet. Han kommer tilbage som ”verdens lys” for at velsigne Jorden og menneskeheden med visdom og illumination, og i 8 minutter udfører han sin ceremonielle velsignelse. Denne begivenhed fejres af mennesker over hele verden.

Shamballa, centret, hvor Guds vilje er kendt

Buddha formidler lysets kræfter, visdom og oplysning, så de kan blive kontaktet og erhvervet, og Kristus legemliggør Guds kærlighed og vilje og formidler fred. Kristus og Buddha anvender Wesakfesten til at inspirere mennesker til det kommende års arbejde og til at sætte ’tonen’ for året. Gennem Kristus og Buddha kan menneskeheden etablere en nær forbindelse med Shamballa, ’centret, hvor Guds vilje er kendt’ og derfor få en klarere opfattelse af, hvad planen og hensigten er. Shamballa er planetens center, gennem hvilket energierne fra stjernetegnene og planeterne strømmer ind især på fuldmånetidspunktet og derefter bliver videre distribueret til alle levende væsener på Jorden.

Tyrens tegn og ”Vejens gennemtrængende lys”

Man siger, at Tyren ser ”Vejens gennemtrængende lys”. Vi er selv både lyset og vejen, og i biblen står der: ”I lyset skal du se lys”. Når mennesket bliver opmærksom på lyset i sig selv, begynder han at gå vejen i det lys, der udstråler fra ham selv, og i dette lys ser han lyset i andre, og finder vejen til sjælens lys og til endnu højere lyskilder. Vi kan sige, at i det gennemtrængende lys vil menneskeheden vide, hvad den skal gøre, og gamle misforståelser og fejltagelser vil blive løst.

Tyrens stråler

Stråle 4 for ’Harmoni gennem konflikt’ distribueres gennem Tyrens tegn og stråle 5 ( Strålen for konkret viden) og stråle 1 (Strålen for vilje eller magt) kommer via henholdsvis Venus og Vulkan.

Venus og Tyren: Lys og visdom

Venus er den personlige eller eksoteriske (ydre) hersker i Tyren. Den udtrykker spirituelt, at Guds søn er tankens søn og instrumentet for Guds kærlighed. Venus bringer os sjælens lys, Solenglens lys, og dette lys oplyser bevidstheden med kærlighed og visdom. Samtidig stimulerer lyset vores højere tænkeevne, så vi bliver sensitive og modtagelige for intuitive indtryk.

Vulkan, den guddommelige smed

Vulkan er både den esoteriske (sjælens) hersker og den hierarkiske (monadiske, åndelige) hersker. Vulkan bringer os på de spirituelle planer i kontakt med sjælens vilje, og den ’griber’ personligheden og former eller bøjer dennes vilje, så den bliver transformeret til sjælens vilje.

Det er Vulkans hammer, der via fokus og den daglige rytme smeder formen til det udtryk, som kræves af sjælen. Vulkan arbejder utrætteligt på at manifestere sjælens formål, som smeden, der skærper ideerne. Hammeres rytme er sjælens rytme. Ved at bevare sjælens rytme og vibration i det daglige liv, bliver vi formet i relation til sjælens formål og bliver befriet for formens fastgørelse.

Vulkan tester menneskets begær og bearbejder dets instrument så det kan udtrykke dybderne samt til at forstå det guddommelige formål. Når dybderne er nået, er der ikke mere at gøre.

Hierarkisk skaber Vulkan kontakt, hvis det er muligt, til den højeste åndelige vilje. Herfra kommer det ’største lys’, som til trods for alle forhindringer, bringer den største oplysning og åbenbaring med sig.

Ajna centret og det tredje øje

Venus og den 5. stråle (Strålen for konkret viden) styrer Anja centret, det chakra, som fokuserer hensigten og skaber og legemliggør de ideer, der ligger bag al aktiv skabelse, samt skaber den handling, der derefter producerer den ideelle form af ideen.

Anja centret eller centret ved øjenbrynene relaterer til det tredje øje, Tyrens øje, eller Shivas øje. Tyrens symbol, med de opadrettede horn og cirklen nedenunder, skildrer mennesket, Guds Tyr, der skubbes mod målet for illumination og den endelige tilsynekomst af sjælen. De to horn (dualiteten) symboliserer personligheden og sjælen, som beskytter ’lysets øje’, dette ene øje, ”som vil blive fuldt af lys”.

Evnen til at styre energi er forstærket i perioden ved fuldmåne og at meditere i en gruppe skaber ubegrænsede muligheder for at transformere verden. Vulkan er Tyrens guddommelige smed, som gennem meditation og visualisering former ideer og kundskab til tankeformer, der fremkommer i menneskehedens sind.

Lysets fest

Weasakfesten er lysets fest, og menneskets største behov er ved hjælp af lyset at opløse det blændværk og de illusioner, vi lever i, det som gør os blinde for nye muligheder. Ved at opløse blændværket gennem viljen-til-det-gode, vil lyset kunne bryde frem, og vi vil kunne finde vejen til at skabe en bedre verden, og det er der virkelig brug for i vor tid. Med lyset fra sjælen og lyset fra personligheden kan vi opløse vores blændværk. Menneskeheden vil så kunne påtage sig sin forudbestemte skæbne som det intelligente og kærlige forbindende led mellem højere planetariske bevidsthedsplaner og de underliggende riger. Strømmen af skabende lys og energi kan nu videredistribueres.

Tyren er forbundet med Plejaderne og Store Bjørn, med vores solsystem og med hemmeligheden om det guddommelige formål og den guddommelige plan, der er skjult i Tyrens tegn. Vi taler om den kosmiske Tyr, Guds Tyr, hvis øje er åbenbaringens øje, og den esoteriske sædtanke for Tyren er:

“Jeg ser, og når øjet er åbent, er alt lys”.