Vælg en side

Kausallegemet og Noas ark

Skrevet af Ella Ostermann

Kausallegemet og Noas ark

I det følgende kan du læse Noas historie, som den fortælles i Bibelen, men derefter følger en anderledes tolkning, end den vi kender. Vi står for alvor overfor at skulle holde op med at tolke alt fuldstændig konkret og fysisk, og fortællingerne i Vedaerne, de buddhistiske tekster, Tao, Bibelen og Koranen m.fl. beskriver måske fysiske mennesker og hændelser, men der er også symbolske fortællinger om menneskets udviklingsvej.

Her er først den bibelske historie om Noa og hans ark.

Den store vandflod (syndflod)

Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudssønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren: »Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år.«

Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem – men også siden hen – var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage.

Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde: »Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.«

Men Noa fandt nåde for Herrens øjne.

Dette er Noas slægtshistorie. Noa var en retfærdig mand, udadlelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. Noa fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet.

Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noa: »Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Lav en ark af gofer-træ; du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendig og udvendig. Således skal du bygge arken: Den skal være tre hundrede alen lang, halvtreds alen bred og tredive alen høj. Du skal lægge et tag på arken, og tagrygningen skal du hæve en alen. Du skal sætte en dør i arkens side, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste dæk. Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun. Af alle slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr på jorden skal ét par gå ind til dig for at overleve. Du skal tage noget af alt, der kan spises, og samle det hos dig; det skal du og de have til føde.« Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham.

Hvad betyder fortællingen så, hvis den tolkes i forhold til menneskets udvikling?

Noas ark – kausallegemet

Noa var et retfærdigt og godt menneske og udtryk for den fuldkommenhed, mennesket kunne opnå på hans tid.

Hans kone er et symbol på intuitionen. Hun er symbol på alt det der findes, på alle de muligheder, der eksisterer.

Noa og hans kone har tre sønner, som hver repræsenterer et af de tre legemer, eller intelligens, begær og handling. Sønnernes koner repræsenterer den feminine part af de tre legemer, som ved og indeholder alt, som Noa og hans sønner kan opnå i den fysiske, den følelsesmæssige og den almindelige tænknings verden.

Gud, eller hvad man nu kalder det større selv, som vi alle er en del af, gav Noa ordre til at bygge arken, kausallegemet, så han og hans familie og dyrene, som er symboler på rensede menneskelige følelser og kvaliteter, kunne evakueres og undslippe syndfloden.

Da mennesket på dette tidspunkt generelt var relativt uvidende, skabte de en masse fejlagtige fortolkninger, et hav af illusioner og blændværk, og det var dem, de druknede i, da sandhedsregnen fra de højere planer strømmede ind i menneskehedens bevidsthed og udslettede alle mennesker og blændværk.

Men da Noa var mere bevidst end de fleste andre på den tid, som stadig var fast knyttet til deres stamme, havde han på Guds (sin sjæls) opfordring bygget sin ark (kausallegeme) og taget sin kone (intuitionen), sine sønner og svigerdøtre (sine tre legemer) og dyrene (sine rensede følelser og tanker) med sig. Arken flød på vandet, alle de fejlagtige fortolkninger af sandheden, alle illusioner og blændværk. Arken sank ikke, og derfor kunne Noa og hans familie danne grundlag for skabelsen af en ny verden, hvor menneskenes havde mulighed for at udvikle sig fra et højere stade end før syndfloden.