Vælg en side

I begyndelsen delte Gud sig i to – Gud Fader og Gud Moder.

Gud Moder påtog sig at stige ned i de underjordiske sfærer. Forbindelsen mellem Gud Fader og Gud Moder blev brudt, og menneskene fik til opgave at bygge broen mellem dem, så kærligheden kan blomstre på vores smukke sorgfulde planet.

Tiden gik, og først nu er vi klar til at bygge broen. Først nu er vi klar til at se, hvor meget vi har negligeret Gud Moder – naturen og ‘det feminine’ i planeten og os selv.

Den stigende bevidsthed om økologi, natur, klima, feminisme, ligestilling osv. tyder på at vi måske er begyndt at forstå Påskelørdag mysteriet.

For 2000 år siden kom Jesus Kristus og åbenbarede vejen til Gud Fader. Det gjorde han gennem sine lignelser og handlinger.

Selv om det ikke altid er let at få øje på, har vi mennesker udviklet os siden han gik omkring i Palæstina. Stadigt flere mennesker er begyndt at tage ansvar for deres liv og handlinger. Vi tænker ikke kun på os selv og vores nærmeste, men også på fællesskabet, klimaet og Moder Jord.

På engelsk består jord og hjerte – earth og heart af de samme bogstaver. En tilfældighed???????

Den russiske filosof og mystiker Valentin Tomberg (1900-1973) skrev, at når Kristus kommer igen, vil han åbenbare vejen til Gud Moder, som han for 2000 år siden åbenbarede vejen til Gud Fader.

Han skrev at tiden er inde til at rette opmærksomheden mod Gud Moder, som af kærlighed påtog sig at stige ned i underverdenens mørke og de underjordiske sfærer.

Hun trak sit hjerte dybt ned i planeten for at hjælpe alle de levende væsner, der var fanget i ’stoffet’. Forbindelsen mellem Gud Fader og Gud Moder blev afbrudt.

Valentin Tomberg skriver også, at det er menneskenes opgave at genoprette forbindelsen, at bygge broen mellem faderen og moderen.

Jesus Kristus etablerede den første spinkle forbindelse for 2000 år siden, da han som det første menneske påskelørdag steg ned til Gud Moder og genetablerede forbindelsen mellem moderens og faderens hjerter.

Da han påskedag steg op havde han genoprettet forbindelsen mellem de maskuline og feminine energier og gjort det muligt for os at udvikle og udtrykke kærlighed.

Vi skal indse at faderenergien ikke er noget uden moderenergien, at ånd ikke er noget uden stof og omvendt. Heller ikke i samfundet eller os.

Påskelørdag fejrer vi at sjælen går dybt ned i vores personlige underverden, forbinder sig med moderens hjerte og sår nogle frø til jordens og vores befrielse. Vi kan alle på denne dag så nogle nye ideer til skabelse et bedre liv for os, verden og planeten.