Vælg en side

Agni Yoga

Skrevet af Ella Ostermann

Agni Yoga – ildens yoga

I Vandbærerens tidsalder vil Raja Yoga i stadigt større omfang blive afløst af Agni yoga, som bygger videre på Raja Yoga, hvis formål er at bliver konge i sit eget indre rige. Raja Yoga er kongeyogaen, der hjælper mennesket til at beherske sine drifter, lyster og krav og blive herre over sine følelser og tanker, der angår det personlige liv. Når mennesket bliver konge i sit eget indre kongerige, bliver det sin sjæl.

Agni Yoga er syntesens yoga. Ved at praktisere Agni Yoga forener et menneske sin fysiske, emotionelle og mentale natur og sjælen med den Guds ild, der er indeni det og i universet.

Agni yoga er at leve et moralsk, etisk og kærligt liv. Tilskyndelsen kommer indefra, og mennesket ’brænder’ bevidst alt det i sig selv, der hindrer det i at leve et fuldkomment kærligt liv, uden blot det allermindste ønske om at få noget til gengæld for det, som det gør.

Agni yoga kan som nævnt bringe et menneskes inderste essens til udtryk, og den inderste essens er ilden i hjertet. En agni yogi bruger ilden i hjertet til at heale med, til at udstråle lys, kærlighed og kraft. Det stræber efter og arbejder altid på at forene sig med helheden, hvilket vil sige med altets essens. Det er en konstant og intens indsats, der fører til, at det efterhånden kan udstråle ’ild’ i form af vilje, hensigt, energi, glæde og lyksalighed.

Det skal vi alle lære på et tidspunkt, men vejen dertil er fuld af forhindringer, som mennesket i begyndelsen er overbevist om kommer udefra. Med tiden indser det, at alle forhindringerne opstår i det selv, og at omgivelserne kun spejler de indre konflikter og problemer, som skal løses. Hele opgaven går så at sige ud på at befri sjælen, så den allerinderste ild (agni) ’befries’, og personlighed, sjæl og ånd kan forenes.

Første trin på den lange vej mod bevidst forening af personlighed, sjæl og ånd er at aktivere den ødelæggende ild, så alt det, som ikke kan modstå ilden, tilintetgøres og fjernes. Man kan blive overrasket, når det viser sig, at der er både gode og dårlige vaner, og at også blændværk og illusioner, man betragter som sine positive egenskaber, skal slippes eller destrueres. ´Dovenskab’ eller inerti, som tit er en beskyttelse, fordi man er bange for hvad der vil ske, hvis man bryder sine vaner og gør noget andet, end det man plejer, skal destrueres. Frygten for det ukendte er stor for de fleste. Small talk, hvor munden bare løber over med ligegyldigheder, kritik og brok eller negative følelser og tanker, som er baseret på had, løgne, usandheder eller personlig egoisme, skal forsvinde. Samtidig med denne fortsatte og krævende renselse skal man leve et opofrende liv, hvor man arbejder for at alle skal have det godt, uanset hvem det er, og hvad man synes om dem. Enhver har et liv, hvor det kan hjælpe andre med at tænde deres indre lys. Det vigtigste er nemlig, at det indre lys tændes i så mange mennesker som muligt. Det er derfor, at vi skal hjælpe mennesker omkring os med at tænde deres indre ild.

Andet trin er opbygning, at tænke i helhed og enhed. Efter ødelæggelsen af det gamle, handler det om at bygge noget nyt op i lyset af visioner, der gavner alle levende væsener.

Hele denne proces fører til det tredje trin, som er forvandlingen af vores fysiske, emotionelle og mentale natur.

Agni yoga er ikke en yoga, hvor man indsamler viden, som man gør i Raja yoga, hvor man udforsker de indre verdener, og lærer sig, hvordan de fungerer, så man kan forene personlighed og sjæl. I Agni yoga gælder det om at leve i overensstemmelse med dennes høje normer og de visioner man selv har. Vi har alle forkerte og rigtige normer i vores liv. De rigtige er dem, der er resultat af vores erfaring, valg, analyser, ’forskning’, medfølelse og uselviske synspunkter, kort sagt af vores stadigt voksende uselviskhed og identifikation med sjælen. De forkerte er altid baseret på fordomme, overtro, selviskhed, separatisme, uvidenhed og negative følelser. Det er konflikten mellem disse to former for normer, der skaber de store spændinger vi er vidne til i os selv og i samfundet. De rigtige normer udvikles efterhånden, som vi gør fremskridt hen imod at blive vores virkelige selv = sjæl.

Indtil nu har mennesket i Raja yogaens tidsalder, hvor sindet skulle udvikles, fået at vide: ”Kend dig selv”, men i Agni yogaens tidsalder, hvor mennesket skal kombinere sindets ild med hjertets ild og dermed hjertets egenskaber, kommer opfordringen til at lyde: ”Menneske, vær dig selv.”