Vælg en side

Lyset

Skrevet af Anne Pedersen

Lyset

I Det Gamle Testamente (1. Mosebog, 1,3) står der: ”Gud sagde: ’Der skal blive lys’! Og der blev lys”. Med andre ord er det mørket, der avler lyset. Vigtigt at tænke over i en verden med krige, sult og nød. Gud er ikke lys, med mindre Gud vælger at manifestere sig som lys, Kristus er lys, fordi han er Guds manifestation – menneske og gud i fuldendt balance. Ved et udvikle kristusbevidstheden i os selv bliver også vi til lysbærere, der bliver i stand til at bringe lys til dem, som ”lever” i mørket, hvis vi altså vælger lysets vej, vælger at manifestere lyset.

Fra tidernes morgen er Solens lys blevet betragtet som livgivende. I Johannes evangeliet bliver Kristus omtalt som Verdens lys, og meget af hans undervisning drejer sig om at stimulere det indre lys. I de gamle skrifter får vi at vide, at den planetariske hensigt er at skabe lys. Målet for evolutionen i den menneskelige familie er at manifestere dette lys, ”Kristuskraften”, på det fysiske plan.

Hvad er lys?

Hvad består lyset af? De kloge mænd kunne ikke blive enige. Isaac Newton fra England (1642-1727) sagde, at lyset var en slags små partikler. Christiaan Huygens fra Holland (1629-1695) havde en anden mening: “Lys er bølger!” påstod han. Hvem har ret? Det har de begge to!

I vort århundrede har videnskabsmændene fundet ud af, at lys sommetider opfører sig som fotoner, der er meget små lyspartikler. Andre gange opfører det sig som om det er en bølge. Lyset fra stjernerne rejser gennem rummet, år efter år. En nat rammer det Jorden. Så kan vi se den stjerne, det kommer fra. Den afstand, lyset tilbagelægger på et år, kaldes for: et lysår.

Åndsvidenskaben fortæller os, at lys eksisterer på alle planer, og naturvidenskaben er via kvantefysikken nået frem til den erkendelse, at det fysiske plan er lys, og vil helt sikkert senere finde frem til at lys eksisterer på alle planer.

I den nordiske mytologi er Balder gud for lyset, han er den smukkeste og blideste af guderne, og gud for rejsende. I mytologien fremstilles Balder mere som en passiv gud end aktivt handlende, men han tildeles alligevel en helt central placering i det store kosmologiske drama, da hans død markerer indledningen på de begivenheder, der fører til verdens undergang. Efter Ragnarok skal Balder atter vende tilbage fra dødsriget.

Når vi som rejsende på vejen begynder at vandre i sjælens lys, og solens klare lys strømmer igennem os, bliver mørket – Ragnarok – virkelig mærkbart, verdens nød og elendighed bliver meget nærværende, og vi synes, at menneskeheden er meget langt fra at gøre verden til et sted hvor, ”Balder kan vende tilbage fra dødsriget”.

I den åndelige livsanskuelse forstås lyset som den energi, der ligger bag hele det planetariske formål. Lyset er den guddommelige egenskab, der bringer os viden og forståelse af os selv og verden omkring os.

Lyset udvider menneskehedens vision, og den guddommelige hensigt begynder at gøre sig gældende i menneskers tænkning og planlægning. Uden lysets energi ville der kun blive gjort ringe fremskridt, og alligevel tager vi dets under og mysterium som en selvfølge. Lyset afslører mørket, og det som er uønsket.

Menneskeheden har aldrig trængt mere til lysbærere end den gør i dag. Vi er på vej ind i en tidsalder, hvor menneskeheden får en enestående chance, da verdens problemer bliver” bragt frem i lyset” og tvinger os til at søge løsninger gennem en altomfattende og universel tænkning.

Det er menneskehedens specielle skæbne at blive en planetarisk lysbærer. Tænkeevnen er den faktor, som adskiller menneskeheden fra mineral-plante-og dyrerigets evolution. Intelligensen har hævet mennesket op over de andre riger og er ansvarlig for den dominerende position, som mennesket indtager i den mentale, emotionelle og fysiske verden.

Lys giver sig til kende ved positivitet

• Lyset bringer klarhed til tanken og dermed evnen til at skelne intelligent og træffe de valg som er af positiv værdi for verdens udvikling.

• Lyset bringer erkendelse til hjertet. I lyset ser vi menneskehedens behov. Hjertet er engageret, fordi lyset giver det forståelse. Dets positive resultat er kærlighed.

• Lyset bringer mod, udholdenhed og vedholdenhed til viljen, fordi det opleves som lyksalighed og opmuntrer den rejsende på vejen. Det positive resultat er beslutsomhed.

Sjælen er af natur lys, og lys er den store åbenbarer. Mennesket må lære, hvad det betyder at modtage indre oplysning i meditation og nødvendigheden af at arbejde med lys som gruppe. Det lys og liv, der er på vej, vil under alle omstændigheder komme til udtryk som god vilje og gode menneskelige relationer. Alle kan deltage i arbejdet.

Triangelarbejdet

Triangelarbejdet er et vigtigt lysarbejde. Hver triangelenhed kan blive et magtfuldt brændpunkt for lysenergi i lysets og den gode viljes netværk. Det lys, der strømmer gennem netværket, virker som en forstærket stråle idet den bringer ny indsigt, ny forståelse og ny åbenbaring til sind og hjerter.