Vælg en side

Vandbæreren - Aquarius

Skrevet af Anne Sommer

Vandbæreren  – Aquarius

Vinteren er over os, og vi længes utrolig meget efter lyset. Vi er nået til indvielsen i Aquarius – Vandbærerens tegn, og den udviklede sjæl erkender, at den må give noget tilbage til livet – noget af det, den har indsamlet ‘hen ad vejen’. Således begynder Vandbæreren den ‘anden barndom’ påvirket af sin herskende planet Uranus, som ‘gør alt nyt på ny’, og skænker Vandbæreren kundskab og beslutsomhed.

Vandbæreren oplever for sidste gang de maskuline og positive dags-energier, og som en fast organisator opnår den de endelige erfaringer i det frie og uforudsigelige luft element. At forstå Vandbæreren er et puslespil for familie og venner. Den springer omkring på en besynderlig måde, danser, laver krumspring, ofte vilde, nogle ville sige, at den er utilpasset – ja, men den er ung af hjertet og en barnlig sjæl. Men den er også besynderlig, fordi visdom og erfaring synes at være en direkte kontrast til sådan en liberal og excentrisk opførsel. Der var så mange mysterier, den missede i fortiden, fordi der ikke var tid til at investere i dem. Nu må Vandbæreren ‘smage’ på dem alle – må efterforske enhver nuance af op og ned, venstre og højre, godt og dårligt. Den fryder sig over at chokere mennesker omkring sig, og den er pludselig klar over, at den har en uforklarlig evne til at kunne se ind i fremtiden. Den er utroligt intuitiv og benådet med uventede glimt af telepatiske billeder. Vandbæreren undersøger mennesker og deres ideer uden sentimentalitet, og når til sandheden uden nogen form for åbenbar logik eller antydning af anstrengelse via sin intuitive skelneevne.

På dette niveau er sjælen tilbøjelig til at tilsidesætte lov og autoriteter, fordi ånden faktisk eksisterer i fremtidens verden. Vandbæreren ved, at offentligheden før eller senere vil indgå kompromiser og ændre de stive regler, vi har i dag. Derfor ser den ingen fornuftig grund til at respektere, hvad der sikkert vil udvikle sig til noget nyt og anderledes i morgen. Hvis et voldsomt oprør er nødvendigt for at bringe tolerance, broderskab og forståelse, så er Vandbæreren overbevist om, at resultatet vil være konflikterne værd. Selvom den er tager ‘verden’ i forsvar (og familie og venner), forbliver Vandbæreren ‘fast’ i sin egen personlige opfattelse, mening, private kodeks og livsstil, og den genspejler den modstridende natur, der findes i dens herskende planet Uranus.

Sjælen har nu, gennem påvirkning fra sin esoteriske hersker, Jupiter, tilegnet sig en sand humanitær tilnærmelse til verden. For den uforudsigelige Vandbærer er ethvert menneske en ven, uanset personens personlige værdier, for Vandbæreren har lært, at den er et med hele menneskeheden og med naturen. Dog kan den negligere personlige relationer til mennesker, der jager offentlig anerkendelse. På dette stade ‘lever’ Vandbæreren i fremtiden, og den reflekterer på sjælen og forestiller sig den gyldne og strålende tid, som vil komme.

Vandbæreren ved at dette kun kan opnås ved at sprænge gamle vaner og forældede ideer, og ved at sønderbombe den akkumulerede mængde af karma forbereder den vejen for spirituel erkendelse. Hvis mere konservative mennesker bliver fornærmede over dens opførsel, vil den individuelle Vandbærer le af deres misbilligelse. Sikker i sin sag på grund af sit intuitive greb om fremtiden, svarer Vandbæreren skarpt “Jeg ved”. Undtaget er dog børn og barnlige sjæle, Vandbæreren forstår deres uskyldighed og enkelthed gennem sin egen ‘anden barndom’.

Den sande Vandbærer har efter tilstrækkelig erfaring nået et ‘balancepunkt’. Den fastholdes ikke mere af nogen af modsætningernes par, af hverken jord eller vand, men bruger dem begge til åndelige mål. Den er derfor fri til at fordele liv og energi, og dette symboliseres af tegnets to bølgelinjer.

For Vandbæreren er kærlighed løsrevet fra personligheden, en uselvisk følelse, som skal udforskes og nydes. Vandbæreren forstår kærlighedens rækkevidde og udforsker alle dens dimensioner, men spreder den skødesløst og forveksler den ofte med venskab. Den fysiske tilfredsstillelse efterlader Vandbæreren tom, den længes efter mystikken ved at blive et med partneren. Dette er kærlighedens endelige sandhed, som stille venter på sin opdagelse. Denne hemmelighed bevogtes af Neptun, som netop er uden for Uranus’ fatteevne!

Vandbærerens positive kvaliteter er visioner, individualitet, tolerance, venlighed, opfindsomhed, originalitet og genialitet.

Stjernebilledet Vandbæreren har i vor tid den største betydning for vort solsystem, fordi det er det tegn, som solen med stor hastighed bevæger sig ind i, og dets indflydelse stiger og gør sig mere og mere gældende for hvert årti. Dette tegn er derfor i stor udstrækning ansvarligt for de forandringer, der nu finder sted i vort planetariske liv i alle naturriger. Det er et lufttegn, og dets indflydelse er derfor til stede alle vegne og gennemtrænger alt. For mange mennesker er denne indflydelse uhåndgribelig, men de gennemtrængende indflydelser har langt større kraft og langt mere vidtrækkende virkninger end de mere konkrete og iøjnefaldende hændelser, der sker i verden i dag.

Vandbæreren har tre grundprincipper, som er lette at forstå, men vanskelige at leve op til:

• Tjeneste for personligheden, det lavere selv, som til sidst forvandler sig til tjeneste for menneskeheden.

• Overfladisk og selvisk virksomhed, som forandres til et inderligt og aktivt ønske om at være aktiv til gavn for ‘jordens ledelse’.

• Selvoptaget levevis, som til sidst forandres til en sensitiv menneskekærlig indsigt.

Nøgleordene for Vandbæreren – Aquarius
Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende mennesker