Vælg en side

Lydhealing

Af Troy Leonard

Oversat af Ella Ostermann

Lydhealing

”Al sygdom er resultatet af hæmmet sjælsliv, og det gælder for alle former i alle riger. Kunsten for healeren består i at sætte sjælen fri, så dens liv kan strømme gennem den samling af organismer som den enkelte form består af.”
Lov I s. 123 ”Esoteric Healing” af Alice Bailey

Healing følger visse love, regler og processer, som ligger bag energiernes og kræfternes mere skjulte (esoteriske) natur. De kan studeres i detaljer i ovennævnte bog.

I dette system, som er et af de nye der dukker op i forbindelse med den kommende ny tid, anvendes både lyd og farve i healingen af det fysisk/æteriske, det emotionelle og det mentale legeme, og samtidig bruges de tilknyttede både højere og lavere chakraer. Træning i ”ret intention”, ret anvendelse af åndedrættet, ret kvalificering af energi-stof (prana eller livskraft) og endelig udsendelsen af den lyd, der passer til, i den rette tonehøjde og med den tilknyttede farve, hvis denne kendes, kræver en vis grad af viden, skelneevne og intuition.

”Gør alt med en dyb følelse af kærlighed, men uden at påtvinge din vilje.”

For at være en effektiv lydhealer kræves et velfungerende ”mellemgulv”. Det er den muskel der benyttes til korrekt indånding, til at holde vejret og til udånding. Med bestemte og særligt udviklede mellemgulvsøvelser vil man blive overrasket over, hvordan man kan frembringe klare stærke toner, som efterhånden øger ens tillid og vitalitet.

Mellemgulvsmusklen kan få tonehøjden til at stige og falde, hvorved smukke melodier skabes uden at halsen anstrenges. Med tiden udvikles en ”vibrato” som kan hjælpe med at gennemtrænge og forløse blokeringer i det æteriske legeme.

Hum

Jeg bruger primært ”Hum-bølgen” som kan ”optones”, hvorved atomar og cellulær aktivitet stimuleres og intensiveres, og ”nedtones” så at overaktiverede partikler bevæger sig langsommere. På den måde bringes hjernen, følelserne og de spændte muskler til ro og afslapning. Jo højere tonen er, jo mere mental er påvirkningen, mellemtoner påvirker hjerte- og halsområderne og lavere toner solar plexus, sakral og rodchakra. De styrker jordforbindelsen.

E (som i be på engelsk)

Hvis en person har dårlig blodcirkulation, som viser sig ved periodisk kolde hænder og fødder, lav blodprocent, ænæmi, manglende egenvilje eller svag tilknytning til kroppen, vil lyden ”E” som i ordet be (engelsk) forstærke den cellulære aktivitet, stofskiftet og ”viljen til at leve”, og den kan også medvirke til at genoplive romantikken i forhold hvor gnisten er forsvundet, da den er knyttet til den røde farve. Denne lyd bør bruges med forsigtighed på grund af den dynamiske indflydelse den kan have på nervesystemet. Vær især forsigtig hvis den bruges på børn og ældre på grund af deres sensitive natur. Den er knyttet til livsprincippet. Den virker som en generator og dens virkning er dynamisk og elektrisk. I sit negative udtryk er den utålmodig og impulsiv med et potentiale af vrede, konflikt og vold.

E (som i be på engelsk)

Vokallyden ”E” udtalt som i let (engelsk) virker både som ”ødelægger” og ”genopbygger”. Når den rettes mod områder med frygt, tvivl og hæmning, som kan føles som et usynligt fængsel, vil lyden med den rette tonehøjde løsne, frigøre og fjerne sådanne elementer og bogstavelig talt befri en person for meget ’klistret’ astralt stof, især i solar plexusområdet. Den er knyttet til farven ”orange” som aktiverer intellektet og er et udtryk for solen med dens vitalitet og livskraft. Der er særlig nyttig hvis en svækket milt skal styrkes. Milten fungerer som en benzintank hvor blodet tanker vitalkraft/prana som føres ud i hele kroppen. På den måde bygges et stærkt skjold og immunforsvaret styrkes.

Ah (som i father på engelsk)

En anden lyd som aktiverer og renser samt stimulerer kreativiteten er ”Ah” som i father (engelsk). Den formidler glæde, klar tænkning og skabende fantasi, som alle er udtryk for farven gul. Kreativitet begynder med forestillingsevnen plus den disciplin der kræves for at opretholde en koncentreret fokusering på målet. Brugen af ”Ah” lyden løfter især ked-af-det-hed og pinefulde erindringer omkring hovedet og forøger antallet af ”AHA” øjeblikke hvor man forstår at lege mere selv, med hinanden og med dyreriget. Glem ikke den magi der er overalt i livet omkring os.

O (som i open på engelsk)

Lyden af ”O” som i Open er især god til at stimulere tillid, blidhed, venlighed og kærlighed. Den er den primære ”nøgle til hjertets dør” som fører til en dybere forbindelse med sjælen. Det betyder også at vi ikke kan undgå at gennemleve smertefulde relationer, tab og perioder med ensomhed. Den blide men kraftfulde lyd af ”Oh” vækker behovet for at udtrykke den ”sandhed” som ligger gemt bag følelser og emotioner, som frigør tårerne, og som forvandler tristhed og selvmedlidenhed til tilgivelse, accept og samarbejde. Og så ud af det ”blå” åbner der sig en dør, ubetinget kærlighed viser vej til nye relationer og hjertets og sjælens dybere visdom. Denne tone beroliger utålmodighed, køler betændelser og feber og får den til at falde samt andre tilstande i forbindelse med hjerte og hals.

A (som i fate på engelsk)

Årsagerne til problemerne findes måske i tidligere inkarnationer/liv, og der er meget længere tid til at løse dem hvis vi reinkarnerer, for der kommer et liv efter dette. Reinkarnationstanken har ført til store problemer i Østen for almindelige mennesker, fordi de troede, at de bare kunne ’udsætte løsningen’ af problemer og håbe på et bedre liv næste gang. Med den esoteriske psykologi, som nu er tilgængelig for alle, skulle det ikke kunne ske igen, fordi det anerkendes at arbejdet foregår i bevidstheden, og at hvis problemet løses nu, kommer det igen senere i dette eller i det næste liv i en anden forklædning.

Uu (som i unity på engelsk)

Vokalen ”Uu” som i unity (engelsk) er en af de ældste toner på jorden. Den hjælper til at forløse dybereliggende traumer og erindringer i underbevidstheden. Lyden og farven ”lilla-violet” er knyttet til loyalitet og retfærdighed og hjælper sammen med kvaliteterne nåde, barmhjertighed og tilgivelse med at forløse ”skyld” fra både nuværende og tidligere inkarnationer. Den ”violette flamme” er et kraftfuldt redskab til at opløse karma i forbindelse med transmutation, transformation og transfiguration. Lad lyden forløse bitterhed og fordømmelse af alle slags og lede til fred. Den violette stråle på det ultra-violette niveau disinficerer, beskytter mod virus, parasitter og styrker viljen.

OM

Ved blidt at synge ”OM” højt eller stille, mens man holder sindet på sjælsstadiet, vil man fri- og fuldkommengøre alle forbindelseslinier, samt forsegle og beskytte de områder og chakraer der arbejdes med og integrere de tre legemer med kausallegemet ved at bruge ”OM” med syntesens indigo lys. Tre eller ni gange forstærker virkningen. Man kan vælge at bede en bøn, påkalde den hellige treenighed eller sige et mantra som fx det tibetanske OM MANI PADME HUM, som er en påkaldelse af juvelen øverst i lotusen.

”Taknemlighedens healende udstråling er stor.”

Alt er relateret til den ældgamle tradition med invokation (påkaldelse) og evokation (fremkaldelse) samt ceremoniel orden. Der findes mange lyd og farve healings metoder. Nogle esoteriske videnskaber mener at healing skal foregå i absolut tavshed. Andre bruger understøttende musik. Mange bruger alt fra fløjter, harper, trommer og digeridoos til stemmegafler, tibetanske eller krystalskåle og gonggonger. Bemærk at instrumentets tone overfører den bevidsthed og relativt rene lyd, tone og kvalitet som findes i healerens livsudtryk og indre værenstilstand. Det vigtigste instrument er stemmen.

”Som lyd- og farvehealer skal man aldrig bruge magt i healing,
for healing er udelukkende en kærlighedskraft”.

Jeg kan ikke nok understrege vigtigheden af gruppeprocessen i forbindelse med udviklingen af selvet og sjælen når det drejer sig om healing.

Anbefalet læsning:

Healing Sounds – Jonathan Goldman
New Dimensions in Healing – Torkom Saraydarian
Esoterisk Healing – Alice A. Bailey
Colour and Music in the New Age – Corine Heline
The Chakras and Esoteric Healing – Zachary F. Landsdowne, Ph.D.