Vælg en side

Sjælens natur

Skrevet af Ella Ostermann

Sjælens natur

“Lysarbejde er et spontant udtryk for sjælskontakt.”

I vores del af verden er vi nu så rige, har gået så meget i skole og modtager så mange informationer, at vi har opnået et vidensniveau, der forpligter, og som gør at vi kan forstå, at vi er en del af en større helhed. Vi er ved at finde ud af, at ’jeg er det, og det er jeg’, at det er nødvendigt at andre har det godt, for at vi selv kan have det godt. Med andre ord er den sociale bevidsthed under udvikling.

Når vi har været egoistiske, får vi trang til at være uselviske – til at tjene – og giver måske en skærv til en indsamling til et godt formål, går ud med raslebøsserne, køber et lillebrorlod eller hjælper en gammel dame over gaden. I starten er vi tilskyndet af den dårlige samvittighed, som er det første udtryk for sjælskontakt, vi oplever. Man kan se ’den dårlige’ samvittighed som indledningen til udvikling af den sande tjeneste, som er helt naturlig for sjælen.

Sjælens kalden

Det er et tegn på et vist udviklingsstadie, når vi ønsker at gøre noget for andre, også selv om motiverne er blandet og formålet primært er at få samvittighedens stemme til at tie stille. MEN at gøre noget for andre, er altid en respons på sjælens liv og kalden. Det er derfor interessant, at vi nu i Danmark oplever en tendens til at ganske unge mennesker ønsker at udføre frivilligt arbejde, til at gøre noget for andre, for miljøet etc.

Det lover godt for fremtiden, for selv om mange vil holde op for en tid, mens de etablerer sig med job og familie, vil de sandsynligvis tage tråden op igen, når de igen får mere tid i deres liv – for ‘tjenste’frøet er sået i dem. Politikerne taler endog om at udnytte denne tendens. De foreslår at gymnasieelever bliver belønnet for at lave frivilligt arbejde. Det skal blive interessant at se, hvad denne krystallisering af den universelle lov om tjeneste vil komme til at betyde, hvis den gennemføres.

Et menneske, der betræder vejen med tjeneste, er altid tilskyndet af sjælen, men motiverne vil altid i starten være iblandet personlighedens behov for at blive anerkendt og værdsat for sin indsats. Tilskyndelsen vil altid blive fortolket af personligheden i det lys, den har at se i. Det vil sige, at motiverne uundgåeligt vil blive blandet, for så længe personligheden ikke er fuldt oplyst af sjælen, er den ikke klar over, at det ikke er dens personlige ide at gøre noget for andre levende væsner. Naturligt for den, tager den ejerskab over den ’tjeneste’ den udfører, hvorved sjælens ide bliver forvrænget, og personen kan komme til at gøre mere skade end gavn i sjælsloven om tjenestes navn.

Sjælskontakt

Forudsætningen for virkelig og sand tjeneste er sjælskontakt. Tibetaneren opfordrer os til, i stedet for at halse rundt og hele tiden søge nye måder at tjene på, at gøre en indsats for at skabe og etablere kontakt med sjælen og gøre den permanent ved at udvikle vores sind gennem tilegnelse af viden og meditation.

Menneskeheden er én gruppe, og tjeneste er i bund og grund den teknik, der bruges til at skabe rette relationer i en gruppe, om det er en familie, en vennegruppe, et arbejdsteam, et politisk parti, en gruppe af nationer….kort sagt en hvilken som helst gruppe. Det er i virkeligheden en videnskab, da tjeneste er det ydre udtryk af en indre virkelighed – sjælen. Det betyder, at hvis man arbejder videnskabeligt og mentalt på at tjene, ved at forsøge, tage fejl, lære af sine fejl og erkende igen og igen, skaffer sig viden og mediterer, vil man skabe resultater i den fysiske verden. Derfor er det så lovende, at der er så mange, der gør en indsats for ’at tjene’, og selv om motiverne for de flestes vedkommende er blandede, fordi vi stadig er personligheder, for hvem vi selv er centrum i verden, lover det godt for fremtiden, at der er så mange mennesker med spirende sjælskontakt.

’Sand’ tjeneste

Når sjælskontakten er etableret, og vi er på vej til at blive ’sande’ tjenere, vil vi være naturligt harmløse og ’uskadelige’. Vi vil lade andre om at finde ud af, hvordan de vil leve deres liv og lade dem tjene som de kan og vil. Derfor vil vi, jo mere fast og ubrydelig vores kontakt med sjælen bliver, støtte andre mennesker i at opnå sjælskontakt på deres egen måde, og ikke vores, samt hjælpe dem med at udtrykke loven om tjeneste på deres egen måde og på deres eget område uden vores indblanding.

At tjene andre kommer før at tjene ens selv.
Individer og organisationer vokser, når de ‘giver sig selv til’ andre,
og indbyrdes forhold forbedres, når der er fokus på at tjene den anden.
Elsk alt og alle – tjen alt og alle.

Sai Baba