Vælg en side

Tyren - Taurus

Skrevet af Anne Sommer

Tyren – Taurus

Nu er foråret rigtigt i gang, træerne springer ud, og blomsterne bryder op af jorden i forskellige blå farver. Fuglene er begyndt at bygge rede, og hannen synger for sin kone, der ligger på æg. Men vejret kan skifte fra det ene øjeblik til det andet, sol og regn skiftes til at sætte gang i jordens grøde.

 Menneskets spirituelle udvikling fortsætter i jordelementet. På Tyrens niveau er den nyfødte sjæl symbolsk blevet en sund og buttet baby, som nu forholder sig til de reflekterende, feminine, natlige energier og har lært at sove igennem og vågne op med forventet tryghed.

 Tyren behøver ikke mere skrige uden grund, i angst eller ensomhed eller råbe højt, som på Vædderstadiet, for at få dækket ethvert behov. Den har opdaget, at alle ønsker vil blive tilfredsstillet af dens forældre. Ligesom en baby på Tyrens niveau, er sjælen tilfreds med stille og tålmodigt at vente i sin høje stol på sit daglige brød med rolig, tillidsfuld og sikker forventning.

Tyren har også lært, hvordan man bruger god opførsel til at besnakke sig til mere behagelighed, flere tjenester fra forældrene eller andre voksne. Smil og lydighed bliver belønnet, og Tyren glemmer ikke, hvad den har lært, selvom det har været smertefuldt og langsommeligt. Den er dog stadig uvidende om alt, som er udenfor de umiddelbare omgivelser. Ligesom den symbolske tyre-baby finder Tyrekvinden eller manden lykken i familiecirklen og i det håndgribelige – i hvad der er velkendt, og ikke i den mærkelige og støjende verden udenfor.

 Gennem Tyrens erfaring, opdager babysjælen glæden ved sanserne, at smage, at lugte, at se, at høre og at føle. Den lugter og tygger symbolsk på hvert stykke legetøj, den betragter og rører alt, og dette er sjælens første erfaring i et fast tegn, som organisator. Fordi ejendele bringer lykke, griber Tyre manden og kvinden dem, rører ved dem og finder tilfredshed i at kalde dem for sin ejendom. Tyren siger “jeg har”. Dette er niveauet for bamsen eller suttekluden. På Tyrens udviklingsniveau er “baby sjælen” enormt afhængig af fysisk kontakt med dem, der elsker den – at blive holdt, at blive kælet for, kysset og krammet. Den Venus styrede Tyren responderer med henrykkelse, den forstår gennem følelsen af at være til stede. Den aktuelle baby er voldsomt rethaverisk over sit legetøj og over forældrenes opmærksomhed og bliver knust, når en af delene synes tabt, stædigt nægter den at dele med andre. Den maskuline eller feminine Tyr opfører sig ligesådan med hensyn til hans eller hendes egen bankkonto og partner.

 Tyren positive egenskaber er: Forstår formålet, tålmodighed, standhaftighed og overbevisning.

Tyrens eksoteriske hersker – Venus

Venus er eksoterisk hersker i Tyren, og den står for nydelse, har skønheds- og kvalitetssans. Venus er også forbundet med menneskets forplantningsevne, den hersker over det seksuelle, men også over det mentale, da den styrer pandechakraet (ajnacentret). Sex er i virkeligheden udtryk for skabelsen af forbindelsen mellem det højere og det lavere mentale, mellem personligheden og sjælen. Venus udtrykker den intelligente kærlighed. “Mennesket har forsøgt gennem det fysiske at skabe den indre sammensmeltning og harmoni, som det længes efter, og det kan ikke lade sig gøre. Det seksuele forhold er blot symbolet på den indre dualitet, som må overvindes ved egen kraft og omdannes til en enhed.” (EA 349)

Tyrens esoteriske og hierarkiske hersker – Vulkan

Vulkan er esoterisk og hierarkisk hersker i Tyren, og den er den åndelige vilje, der giver en dybere eller mere omfattende hensigt med tilværelsen. Den transmitterer 1. stråle for vilje og magt, den styrer kronechakraet og forbinder menneskeriget med mineralriget, som er styret af 1. stråle og 7. stråle.

 Den indstrømmende 1. stråleenergi på mentalplanet, som Vulkan formidler, skal lære mennesket at udvikle mentallegemet, den frie vilje, viljen til det gode og hjælpe til en forståelse af ens egen sjæls vilje og opgave i en større sammenhæng.

Vulkan står for sjælen, der arbejder i den tætteste og mest konkrete udtryksform i naturens verden. Vulkan går ned i dybderne og ned i menneskets underbevidsthed, hvor den skaber det, der er smukt og nyttigt, for at hjælpe mennesket frem til dets endelige frigørelse.

 Vulkan smeder værktøjet og de lænker der binder, eller den kan skabe den nøgle, der lukker op for livets mysterium. Hvert menneske må erfare, at egenviljen (Pluto) binder det til formen, mens Guds eller sjælens vilje (Vulkan) forbinder den med ånden.

Tyrens stråle – Stråle 4

Gennem Tyren strømmer Stråle 4 – strålen for harmoni gennem konflikt, også kendt som strålen for kunst, skønhed og musik. Denne stråle styrer menneskeheden, og det er en stråle der danner bro. Den vil komme tilbage i manifestation igen i 2025.

Via Venus påvirkes Tyren også af 5. stråle – strålen for konkret viden, og gennem Vulkan af 1. stråle – strålen for vilje og magt. Når man sætter disse to stråler i forbindelse med Jorden (som er en udtryksform af 3. stråle – strålen for aktiv intelligens), viser der sig en meget vanskelig strålekombination, idet alle virker i retning af 1. stråle.  

Det er kun indirekte, at 2. stråle for kærlighed og visdom viser sig. Tyren har behov for at forstå den åndelige side af Venus, som er tankens søn, redskabet for Guds kærlighed og lære at transmittere viden til visdom. Tyren må overvinde den destruktive side af Vulkan, og dermed også af den første stråle og i stedet virke som “den, der former sjæle”, – sin egen indbefattet. Tyren må sigte med et klart syn, ren glad vilje og udryddelse af personlighedens begær. Det er målet for Tyre-disciplen.

 Tyrens motto “Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys”

 Resume

I Tyren lægges hovedvægten til stadighed på kamp. Det er en kosmisk, planetarisk og individuel kamp, for begær-viljen ligger til grund for de manifesterede aktiviteter hos Logos, det planetariske liv, hos mennesker og i alle naturriger. Det er kampen for at det, der ligger dybt skjult i mørke, kan se dagens lys. Det er den skjulte sjæls kamp for at opnå herredømme og kontrol over den ydre form, kampen for at transmutere begæret til åndelig stræben og stræben til viljen til fuldbyrdelse. Det er kampen for at nå det mål, som det tiltagende lys åbenbarer.   

Den guddommelige kosmiske Tyrs øje er åbent, og fra det udgår der et strålende lys, som skinner på mennesker. Det individuelle menneskes visionære øje må ligeledes åbnes som en reaktion på dette kosmiske lys. Kraften fra den kosmiske energi vil uvægerligt til rette tid betvinge og nyorientere menneskehedens energi.