Vælg en side

Nymånen i Vædderen 2023

Jævndøgn, foråret begynder

En triade af skæbnesvangre planetariske begivenheder finder sted i denne uge (20. til 26. marts 2023). På dagsordenen var Vædderens jævndøgn, mandag, den 20. marts, hvor foråret begyndte, en stærk nymåne tirsdag, den 21. marts, og Plutos første skridt ind i Vandbæreren torsdag, den 23. marts. Ved jævndøgn gik Solen ind i Vædderens tegn, og nymånen fulgte efter 20 timer senere, deres energier blev forbundet og skabte en endnu stærkere bølge af indflydelse i vores liv. Ordet equinox kommer fra to latinske ord aequus, der betyder “lige” og nox, der betyder “nat”. Ved jævndøgn er dag og nat omtrent lige lange rundt om på kloden.

Vi oplever jævndøgn to gange om året, når Solen er direkte over Jordens ækvator, mens den bevæger sig hen over vores himmel og vandrer fra nord til syd og tilbage igen. Et jævndøgn minder os om behovet for at balancere mellem aktivitet og hvile, at give og modtage, det maskuline og det feminine, det mørke og det lyse. Med hvert jævndøgn opstår en ny bølge af balance og lys, en mulig åbning for energier, der har ligget i dvale, og som nu kan aktiveres. Dette er en del af genoprettelsen af den guddommelige plan!

Marts equinox er det øjeblik, hvor Solen går ind i Vædderens tegn. I år skete det mandag, den 20. marts, kl. 22.24.

Vædderens nymåne, nye muligheder

Nymånen indtraf tirsdag, den 21. marts kl. 18.26.44, hvor Solen og Månen stod på en lige linje i 0.49 grader i Vædderen. Denne kraftfulde første grad af dyrekredsen kaldes “Vædderpunktet”, og når den bliver aktiveret, sker der ofte noget, der har en stærk indvirkning på samfundet og påvirker den globale befolkning.

En nymåne i Vædderen, det første tegn i zodiakken, er normalt tiden til at plante frø, at tage risici og at handle med mod og selvtillid. Disse kvaliteter kan være i overflod, når vi begynder den ny månecyklus tirsdag, men denne lunation inkluderer adskillige komplicerende faktorer. Nymånen, som er i konjunktion med Merkur, vil sandsynligvis korrespondere med en stor nyhedscyklus, hvor informationer kommer fra mange sider og meget hurtigt. Den har også en kvadrat til en selvhævdende Mars i Tvillingerne, som kan manifestere sig som verbale konfrontationer og vrede “gardinprædikener”. Folk kan tale impulsivt og opføre sig overilet i hele denne fire uger lange månecyklus.

Nymånen er også i halvkvadrat til den oprørske Uranus, hvilket indikerer overraskende, uventede begivenheder, der har en tendens til at forstyrre status quo. Solen og Månen har forladt Neptun i slutningen af Fiskene, men medfølelse og et åndeligt perspektiv er stadig tilgængeligt, hvis vi kalder på vores sjæls visdom til at guide os. Nymånen er også i sekstil til Pluto (i Stenbukkens allersidste grad), og dette aspekt giver mulighed for at observere og forvandle samfundets tolerance og accept af korruption til ikke-accept og ikke-tolerance af korruption.

Elefanten i rummet, Pluto i Vandbæreren

I denne uge (torsdag, den 23. marts) træder Pluto ind i Vandbærerens tegn for første gang siden den forlod tegnet i 1798. Pluto laver dog kun et meget kort strejftog ind i Vandbærerens tegn i år, hvor den vil standse op og gå retrograd den 2. maj og vende tilbage til Stenbukken den 11. juni. Efter at have været gået direkte den 11. oktober, vil den igen træde ind i  Vandbæreren den 21. januar, 2024. Men den vil tilbage igen til Stenbukken endnu en gang i 2024, inden den slår sig ned i Vandbærerens tegn “for good” den 20. november.

Plutos transit gennem Vandbæreren kan føles lidt som i midten af 1960’erne, hvor Pluto var sammen med Uranus, Vandbærerens planetariske hersker. De år var meget turbulente, men resulterede i nogle store og tiltrængte forandringer i samfundet.

Et tema vi kan holde øje med, er drivkraften til at ‘give magten tilbage til folket’. Mens mange tager mere oplyste veje for at nå dette mål, er nogle fanatiske, de gør oprør mod al kontrol, hvilket selvfølgelig udløser reaktioner fra ‘dem, der har magten’. I stedet for at regeringer formulerer love og regler, som vi alle skal følge, er et af målene for Plutos 20-årlige transit i Vandbæreren, at mennesker, der har lignende mål og idealer, skal danne nye selvforsynende fællesskaber. Disse co-ops vil sandsynligvis være baseret på progressive Vandbæreridealer, såsom vedvarende energi og fælles ansvar. Teknologi og videnskabelig tankegang vil helt sikkert gennemgå en stor metamorfose, og vi vil sandsynligvis se gennembrud inden for fysik og i vores opfattelse af “mørkt stof” og “junk-DNA”, (betegnelsen for ikke kodende DNA, som oprindeligt blev opfattet som junk, dvs. uden betydning, fordi den var en del af vores arvemasse, som man hidtil ikke havde kunnet tilskrive nogen funktion). Det bliver spændende at se forskningen inden for disse nye områder!

Da Pluto er psykoterapeutplaneten og underverdenens gud, vil vi se betydelige skift i vores forståelse af den menneskelige psyke og i de måder, hvorpå vi nærmer os døden og det at dø. Mens Pluto er i Vandbæreren, tegnet for intuition, metafysik og højere bevidsthed, vil Pluto også styrke vores evne til at forstå og kommunikere med andre væsener fra andre planer.