Vælg en side

Skorpionen - Scorpio

Skrevet af Anne Sommer

Skorpionen – Scorpio

Nu er det efterår, det bliver hurtigt mørkt og koldt, og blæsten tager til. Vi er på vej ind i Skorpionens tegn og til vor anden erfaring i et vandtegn (den første var i Krebsens tegn). Gennem en tilbagevenden til de negative, feminine og natlige energier fra Skorpionens bevidsthed, har den modne sjæl nu mulighed for at meditere.

Skorpionen er et ‘fast’ tegn, og som en fast og bestemt organisator, er Skorpionen enormt dygtig til at udføre de nu kendte pligter i den ydre verden. På det indre plan er Skorpionen bekymret over at opdage, at den nu for første gang står overfor det formidable mysterium – dens egen eksistens! Hvor kommer den fra? Hvor skal den hen? Hvorfor er den her? For at få sin rastløse sjæl til at falde til ro, må Skorpionen uanset omkostningerne flænse livets slør. Den opdager pludselig, at den er befriet fra sin tidligere optagethed alene af de jordiske behov. Den higer nu efter at sejre over sit spirituelle begær og råber: “Jeg begærer”!

Skorpionens sjæl ved meget, men den fornemmer endnu mere, som den endnu ikke kan definere. Skorpionens vibration bringer et så brændende behov for at trænge ind i det ukendte, men for at det ikke skal besætte sindet og forstyrre sjælen, må den begrave det, der fornemmes intuitivt, under dybe lag af rolige og fornuftige begrundelser.

Det, den har lært fra Vægtens tegn om blødhed og upartisk bedømmelse, har gjort Skorpionen varsom over for at udtrykke sin mening om dem, der vil udfordre den. Det stærke instinkt for at overleve kommer fra en dybtfølt frygt. Skorpionen føler, at hvis den ikke er ‘bevæbnet’, vil den blive destrueret. Ethvert nederlag vil kun forstærke Skorpionen indre overbevisning om, at den først må være loyal over for sig selv og overfor sin egen personlige integritet, for ellers vil den miste selvet, og det er at miste alt!

På Skorpionens niveau af udvikling bliver sjælen bevidst om relationen mellem fødsel og død, sex og religiøse sandheder. Skorpionen ved, at disse altid på mystisk vis er sammenflettede. Derfor bliver sex noget intimt, som bliver udforsket med en intensitet ukendt for dem, der ikke er nået til, eller har gennemgået Skorpionens udviklingstrin. Skorpionen stoler kun på kærligheden, efter at den har bevist, at den fortjener sådan en tillid. Når man engang har hengivet sig til hinanden, er loyalitet besværget og evig. De føler brændende et behov for at beskytte sig selv og dem de elsker fra at blive såret. Skorpionen er overbevist om kravet om “øje for øje og tand for tand”, og at det er en forsikring mod, at skaderne ikke kan ske igen.

Gennem indflydelsen fra den herskende planet Pluto kommer erfaringen om død til Skorpionens sjæl, og efterhånden som venner og slægtninge forsvinder, øges behovet for at trænge endnu dybere ind i den viden, der er begravet i det stille ubevidste. Skorpionens ånd stiger opad som en ørn, den trodser tyngdekraften og verdslige ønsker og lyst, men efterhånden som lidenskaben øges, tvinges han til at sætte spørgsmålstegn ved sit eget værd. Ultra sensitiv, men nu i stand til totalt at forestille sig en sådan sensitivitet, lærer Skorpionen nu den utrolige magt, der er i hans eller hendes eget sind – den stille vilje – men for at andre ikke skal lære, hvordan den samme magt kan bruges mod ham eller hende, bruges den i hemmelighed. Skorpionens bevidsthed er perioden for sjælens test!

Skorpionens positive kvalitet er loyalitet, viljens magt, magnetisme, venlighed, indsigt og en forbløffende selvkontrol.

I Skorpionen er der fokus på fortid, psykologiske strømninger, dybdeanalyse og forskning. Tankerne og holdningerne skærpes, og det er vigtigt med den røde tråd, at kunne spole tilbage og finde roden til livet.

For Skorpionens mænd og kvinder er kærlighed en fortærende flamme, som er ethvert offer værd, og de må tage udfordringen op. Seksuel uhæmmet, dog følelsesmæssig bange og mental mistænksom, stræber de desperat efter at forene den fysiske og spirituelle kærligheds vibrationer ved hjælp af en mærkelig blanding af erotik og renhed. Selvom begæret tilfredsstilles, efterlades Skorpionens sjæl stadig mere sulten efter noget udover dette!

Esoterisk mantra for Skorpionen:
“Jeg er kriger, og fra kampen står jeg sejrrig frem”