Vælg en side

Påske og genopstandelse

Skrevet af Ella Ostermann

Påske og genopstandelse

”Ord kan forstås på mange niveauer, men de kan kun forstås fuldt ud på det niveau, de er udtalt.”

Når vi ud fra en gængs forståelse taler om genopstandelse, er det noget umuligt, som ikke kan finde sted i virkeligheden, men hvis vi begynder at se Biblen som en symbolsk fortælling (som også sagtens kan beskrive virkelige hændelser), om menneskets udvikling fra et totalt selvisk individ til et uselvisk menneske, kan vi forstå fortællingerne på en helt anden måde. Det gælder også begivenhederne i Påsken.

Påsken og opstandelsen er Kristendommen største fest, og Påskesøndag er altid den første søndag efter fuldmånen i Vædderens tegn. Vi skal indse, at det ikke er korsfæstelsen, der er Påskens centrale budskab, men derimod opstandelsen. Hele Kristi lære handlede i virkeligheden om genopstandelse!

I Vædderen er der så mange stærke kræfter til rådighed, de såkaldte genoprettelseskræfter. De strømmer ind i planeten og os, og vi accepterer deres indflydelse i naturen, da vi overalt kan se, hvordan de bringer liv, men da vi mennesker generelt ikke ser os selv som dele af naturen, overser vi let det faktum, at vi bevidst kan drage nytte af disse energier.

De vældige energier, der strømmer ind med overvældende kraft, vækker ilden i de slumrende hjerter i frø, planter, træer og dyr, men også i hjertet på de mennesker, der stræber efter at blive bedre mennesker, og som higer efter at få en dybere forståelse af de budskaber, som vise mænd og kvinder har bragt os gennem tiden.

Genopstandelse

Hele Kristi lære handlede som nævnt om genopstandelse! Han bragte os dette budskab, mens Solen var i Vædderen. Store energier førte denne vision ind i menneskeheden, og lige siden har der hvert eneste år, når Solen går ind i Vædderens tegn, været en indstrømning af genoprettelsesenergier, som giver impuls til ånden i alle levende former, og i menneskeriget betyder det, at det kan ’føde et nyt udtryk’ af ånden. Ånden er flammen i enhver form, om det så er en form i mineralriget eller menneskeriget. I løbet af de to tusind år, der er gået, siden Kristus bragte visionen om genopstandelse, er den langsomt trængt ind i menneskehedens bevidsthed. Først fortolkede menneskene den rent fysisk, og så bliver det i første omgang noget sludder, når mennesket kan tænke selv, men efterhånden som flere og flere mennesker tager ansvar for deres egen udvikling, begynder de også at forstå den virkelige betydning af genopstandelsesfortællingen.

De forstår at genopstandelse er en fortløbende proces, hvor man arbejder sig hen imod at forene sig med sit sande Selv. De forstår også, at det først er i menneskeriget, at udviklingen ikke mere er automatisk og ubevidst, fordi mennesket skal tage kontrol over sit eget lille univers. Genopstandelsen skal foregå bevidst og på menneskets eget initiativ. Ånden, der er fængslet i personligheden og dens legemer, skal arbejde ihærdigt på at forfine disse legemer og personligheden, på at udvide sin bevidsthed, og på at hjælpe andre med at udvide deres bevidsthed. Kun på den måde kan man genopstå. Det er kun ved at stræbe og udføre det arbejde, der er nødvendigt for at gøre fremskridt på udviklingsvejen, at det kan lykkes. Og det er denne proces, der vil føre til, at mennesket forstår Kristi og andre budskaber på nye niveauer med sin udvidede bevidsthed. En udvidet bevidsthed medfører at åndens flamme lyser stadigt klarere i et menneskes hjerte og sind.

Dyderne

At genopstå er ikke en flugt for noget, men derimod et bevis på at kunne mestre af noget. Man befrier sig selv fra først en begrænsning, siden endnu en og endnu en osv., og det gør man ved at dyrke dyderne:

Renhed
Kærlighed
Selvopofrelse
Tilgivelse
Harmløshed
Tjeneste
Stræben
Med flere….

Dyder er facetter af den diamant, som hvert eneste menneske er dybest inde. Når vi mediterer på disse dyder skaber vi tankeformer og kontakter energier og ideer, som relaterer til dem, og på den måde implementerer vi dem i os og åbner os gradvist op for indtryk fra højere planer.

Det er vigtigt, at vi her ved overgangen til Vandbærerens Tidsalder får en ny forståelse af genopstandelse. Vi skal se genopstandelse som en proces, hvor vi gradvist gør os fri af begrænsninger. Det handler om at forene sig stadigt mere med sjælen og ånden i en selv. Denne vej er brolagt med nye begyndelser, indvielser, af større eller mindre betydning, og forud for hver eneste nye begyndelse går en ødelæggelse af en gammel form for at skabe plads for en ny og mere rummelig. Samvittighedens stemme leder os på vej. Den skal vi lytte til, for den ved altid, hvad der er det rigtige at gøre, og hvis man lytter til og adlyder den, vil også intuitionens stille stemme kunne høres.

Genopstandelse handler for de fleste mennesker om at vende alle de kræfter i os, der strømmer mod tilfredsstillelse af vores lille selv, mod selvvalgt, intelligent og planlagt selvopofrelse og tjeneste. Hvis vi fastholder denne holdning fra fuldmånen i Vædderen til Wesak, fuldmånen i Tyren, som er den største fortætning af energier i årets løb, vil vi opleve en forædling af vores egen natur.