Vælg en side

Hvem havde forestillet sig, at en virus kan fungere som et jordskælv eller et vulkanudbrud og ændre alt for så mange mennesker på et kort øjeblik? Med det oplever vi, at den kan.

Det er rigtig slemt, for den rammer hele menneskeheden og kommer ligesom snigende, så vi ikke kan vide om vi er ramt. Men Covid19 tænder en endnu værre virus – FRYGTEN. Frygten får tag i os alle, også selv om vi synes at vi er rimeligt rolige og rationelle.

Alle vante mønstre og vaner sættes ud af spil. Vi frygter for selv at blive syge og opdager måske, at vi i virkeligheden er mere bange for at smitte andre? Er det et spirende tegn på, at vi er spirituelle væsner? Måske!

Spiritualitet

Vi skal vænne os til, at kendetegnet for et spirituelt menneske er, at det udvider både sin bevidsthed og sin kærlighedsevne. Et spirituelt menneske bliver mere forstående, mere inklusivt og med tiden heller ikke så optaget af sig selv og sin egen udvikling. Spiritualitet er at lære at ’elske din næste som dig selv’ og at indse, at hvis dine medmennesker ikke har det godt, har du det i virkeligheden heller ikke godt. Så spiritualitet er ikke forbeholdt dem, der tror på Gud på den måde, kirken fortolker og forstår Gud. Der er uendeligt mange spirituelle mennesker i verden, som uden at ’tro på Gud’ i gængs forstand, af et godt hjerte hjælper deres medmennesker og dermed gør noget for os alle sammen. De er spirituelle, for de udtrykker næstekærlighed i praksis.

Mange af os har ikke kunnet finde meningen i de almindelige trossamfund og har måttet finde andre veje til at udvikle ånden i os selv.

Mange af os såkaldt new age folk overvejer, om denne Corona virus er den renselse, som vi læser om skal ske, før vi går fra Fiskenes ind i Vandbærerens tidsalder? Og måske er det rigtigt? Og tankevækkende er det også, at denne virus kommer 100 år efter, at en anden virus i 1919 førte til at 50 millioner mennesker døde. Den kom egentlig fra USA, men blev døbt Den spanske syge, hvorfor ved jeg ikke.

I dag har vi langt bedre muligheder for at klare en sådan epidemi på grund af den teknologiske udvikling og den meget større viden vi har, end de havde for 100 år siden. Alle har adgang til statistikker fra andre lande og oplysninger om sygdommen, dens udbredelse og den forskning, der foregår overalt for at finde midler til at overvinde den. Et kæmpe apparat er i gang for at bekæmpe denne virus, og der er meget stor forskel på, hvad de enkelte lande vægter højest, om det er menneskeliv eller økonomi. Her i Danmark forsøger regering og myndigheder at vægte begge dele lige højt.

Vandbærerens tidsalder

Vandbærerens tidsalder er i følge den tidløse visdom en samarbejdets tidsalder, en mere mental, fornuftig og kærlig tidsalder. Med Covid 19 bliver vi tvunget til at bruge vores tanke til at forsøge at holde vores frygt i ave, så vi ikke drukner i frygtens oprørte hav.

Vi må hele tiden søge at handle fornuftigt. Vi bliver nødt til at stole på landets politikere og myndigheder og adlyde landets love, påbud og forbud, for ingen ved, hvordan man skal angribe denne fjende og besejre den.

Politikere og myndigheder ved det heller ikke, men de har adgang til oplysninger, som vi andre ikke har, og de får virkelig øvet sig i at samarbejde, både i folketinget og regering og myndigheder imellem. Samtidig samarbejder de alle på tværs af menneskeskabte grænser for at finde redskaberne, der kan besejre denne usynlige fjende. De bliver nødt til at se på helheden og ikke enkeltmennesker, og de er nødt til at gøre det, de anser for at være det bedste for de fleste!

Den tidløse visdom siger også, at vi både skal overholde de spirituelle love og naturlovene, men også i høj grad i en situation som denne de menneskeskabte love, for de er vedtaget ud fra, hvad et lands politikere anser for at være bedst for befolkningen.

Vi lever i et demokrati. Vi vælger de politikere, der skal styre vores land. Vi må respektere vores, befolkningens valg, og i en situation som denne stole på, at politikerne ikke ’slås indbyrdes’, men handler i fællesskab og i samarbejde med de relevante myndigheder for at bringe os ud af denne krise.