Vælg en side

Vi mennesker opdagede i den forløbne måned på den hårde måde, at vi er korsfæstet i vores tanker, følelser og fysiske legeme. Ved fuldmånen kommer sjælen kommer frem fra sit skjul og siger:

Jeg kommer frem, og fra tankens plan hersker jeg.

Det der sker lige nu, viser os, at menneskehedens sjæl har mulighed for at handle på en anden måde en før, og det har vi også.

 Himlen og luften er renere. Coronakrisen viser os, hvad omlægning til vedvarende energi vil betyde. Den viser os også, at når vi tager hensyn til hinanden og hjælper hinanden uden at kræve noget til gengæld, bliver vi gladere.

 Vi opstår til en ny og (på sigt) smukkere virkelighed og følger dermed i Jesu Kristi fodspor, hvilket også er meningen. Han viste os vejen, men vi må selv – hver især – gå den.

Det er ikke en ny paradisisk virkelighed, det er verden inden i os, som år efter år, inkarnation efter inkarnation, giver os mulighed for at blive mere kærlige og forstående, men også mere handlekraftige mennesker.

Den frie vilje

Vi får i den kommende tid brug for vores vilje til at fastholde de gode vaner, vi har fået i løbet af ganske kort tid, ikke kun dig og mig, men en meget stor del af menneskeheden.

Vi skal forsøge at holde os fri af materialismens kraftfulde fangarme og udnytte, at vi har lært at det nytter noget at rette opmærksomheden indad, og at ændre det, vi ikke troede vi kunne ændre.

Frygt

Frygten er en farlig fjende i os alle, men den er også en god ven. Tag den i hånden, spørg den hvad den vil, og se på den med kærlige tanker og følelser, for det ofte den, der først paralyserer os, men siden får os til at handle.

Vi har brug for at hjælpe hinanden og som Dalai Lam skriver i et brev til os alle

”Hvis der er noget du kan gøre – gør det, og du behøver ikke at bekymre dig mere; hvis der ikke er noget, du kan gøre, hjælper det ikke at du fortsætter med at bekymre dig om det.”

Lad os glæde os over, at vi i Danmark kan sige, at vi sammen har løftet os op over vores sædvanlige måde at leve på og som sjæle sige:

Jeg kommer frem, og fra tankens plan hersker jeg.